Instagram

Kategori

Martin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Regeringen reagerar handfallet på en kedja av händelser man själv satt igång”

Regeringen gjorde misstaget att förutsätta att ökande kostnader för assistans beror på överutnyttjande och fusk. Deras ambition att sänka kostnader har i sin tur pressat Försäkringskassan till mer restriktiva lagtolkningar, anser Martin Klepke.

– Utvecklingen bryter mot grunden i det svenska välfärdssystemet, att resurser till välfärd ska ges efter behov.

Läs mer

Christine Liljendahl, Försäkringskassan – ”Om vi inte får in uppgifter om en assistent, betalas det inte ut ersättning för tiden denne arbetat”

Sedan juli 2013 begär Försäkringskassan in personuppgifter om alla personliga assistenter. Från september 2017 kommer inte assistansersättning att betalas ut om inte Försäkringskassan fått in uppgifter om en enskild assistent.

Läs mer

Hans Knutsson, Ekonomihögskolan i Lund – ”Som att ersätta ett friskt äpple med ett halvruttet päron”

Hans Knutsson visar i Den personliga assistansens alternativkostnader att det blir dyrare om assistans ersätts med tex hemtjänst, om samma servicenivå ska upprätthållas. Samtidigt är det i verkligheten insatser med lägre service som ersätter assistans säger han.

– I verkligheten ersätts friska äpplen med halvruttna päron.

Läs mer

Stödinsatser till personer med funktionsnedsättning

Regeringens funktionshinderspolitik berör alla politikområden. Stödinsatserna inom LSS och assistansersättningen är en del av funktionshinderspolitiken. Lagstiftningen är drygt tjugo år gammal. Därför tillsatte regeringen 2016 en statlig utredning för modernisera och se över de två lagarna. Nedan följer en sammanställning av de olika initiativ regeringen tagit kring assistans och LSS under mandatperioden 2014-2018.

Läs mer

DN Debatt. ”Orealistiskt minska vinster i välfärden med kvalitetskrav”

Välfärdsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande i dag flera åtgärder för en bättre kvalitet i skola, vård och omsorg. Men att använda kvalitetskrav för att minska välfärdsföretagens höga vinster, som föreslagits, är inte realistiskt. Att ställa fler detaljerade krav skulle medföra en stor administrativ börda för välfärdens professioner, skriver Ilmar Reepalu.

Läs mer

Fler assistansbolag anmäls av Försäkringskassan

För att stoppa fusket inom assistansbranschen anmäler Försäkringskassan allt fler bolag till IVO och andra myndigheter.

Läs mer

Utredning föreslår bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan

Försäkringskassan bör få en bidragsbrottsenhet som leder förundersökningar, utreder brott och medverkar vid husrannsakningar. Det sägs i utredningen Kvalificerad välfärdsbrottslighet– förebygga, förhindra, upptäcka och beivra som letts av Lars Erik Lövdén. Utredningen vill också se fler försäkringsmedicinska utredningar vid beslut om assistansersättning.

Läs mer

Så kan du få LSS att fungera igen, Regnér

Debattörerna: Alltför många familjer har fått sin vardag förstörd av neddragningarna

Läs mer

Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet.

Läs mer

Nej till resning för avgörande assistans-fall

Så kom avgörandet. Högsta Förvaltningsdomstolen kommer inte att ge resning till en 38-årig kvinna med cystisk fibros. Det är ett avgörande fall om rätten till assistans.

Läs mer