Instagram

Kategori

Bengt Westerbergs rapport

Ta del av rapporten som nyligen presenterades av Bengt Westerberg

Läs mer

Bengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistansersättning

23 miljarder istället för 30 miljarder plus enorma standardsänkningar och obetalt anhörigarbete. Det är enligt Bengt Westerberg den verkliga alternativkostnaden för stat och kommun om all assistansersättning idag tas bort. Dessutom tillkommer ökad sjukfrånvaro och förtidspensionering för anhöriga, och kompletterande LSS-insatser. Beräkningen finns i rapporten ”Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen”

Läs mer

Ivan Garcia

Skarpa reaktioner mot mindre assistans

Nu kommer upprörda reaktioner efter försäkringskassans rapport som visar att det är framför allt barn och personer med autism som nekas assistansersättning.

Läs mer

Försäkringskassan

Avslag inom assistansersättningen

Hur kan vi förstå den senaste tidens ökning av avslagen på ansökningar om statlig assistansersättning? I vår senaste socialförsäkringsrapport 2017:8 ”Avslag inom assistansersättningen” har vi analyserat varför avslagen har ökat de senaste tio åren, vilka som får avslag, vad avslagen beror på.

Läs mer

Jenny Meyer

Anhörigassistans nödvändigt för rätt stöd, enligt föräldrar i ny studie

Att vara anställd som personlig assistent åt sitt vuxna funktionshindrade barn har varit ifrågasatt sedan assistansreformen genomfördes i Sverige 1994. Kritiker menar att anhörigassistans hindrar funktionsnedsatta från att leva självständiga liv. Men föräldrarna själva anser att anhörigassistans är en förutsättning för att deras barn ska kunna få stöd och leva självständigt. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Läs mer

Marie Axelsson och Gabriella Bremberg

”Ny rättspraxis ger fler avslag om ersättning”

Kunskapen kring vilka som får avslag på sin ansökan om assistansersättning har varit begränsad. I den ­rapport som Försäkringskassan presenterar på tisdagen ger vi en förklaring till varför andelen avslag ökat under de senaste åren, skriver Marie Axelsson och Gabriella Bremberg, Försäkringskassan.

Läs mer

Personlig assistent misstänkt för bedrägeri

En personlig assistent i Malmö tömde en uppdragsgivares konto. Hon är nu polisanmäld och har fått sparken.

Läs mer

TIPS! Seminarium med Bengt Westerberg

Seminarium om assistansersättningen 13 juni 2017, kl 10-12

Läs mer

Kenneth Westberg

Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige – ”Regeringen har drivit fram de hårdare assistansbedömningarna”

Regeringen har drivit fram hårdare assistansbedömningar med regleringsbrev och besparingsdirektiv, säger Lars Ohly som hoppas på att Socialutskottet snart ska kräva en förändring.

– Då faller det tillbaka på oss i rörelsen att stödja ett sådant utskottsinitiativ.

Läs mer

Charlotte Söderlund, Linnea Darell

Återgång till institutionsboende för funktionsnedsatta barn?

Nästan dagligen läser jag om familjer med mycket små barn som nekas personlig assistans trots ett vårdbehov i stort sett dygnet runt.

Läs mer