Instagram

Kategori

LSS-behövande påverkas när handläggare slutar Lahoms kommunhus och Kjell Jonsson

Personer som har rätt till LSS, det vill säga stöd och service, får inte den hjälp som de behöver från Laholms kommun. Det anser Kjell Jonsson som är god man åt flera personer. Han menar att orsaken är bristen LSS-handläggare. Men enligt kommunen fungerar verksamheten.

Läs mer

Svårt sjuka barn är inga fuskare

Nu får regeringen ge upp sin hårda attityd mot människor med funktionsnedsättningar. Den socialdemokratiska kongressen vill se en helt annan politik och det ger hopp till familjer med svårt funktionshindrade barn.

Läs mer

Intressegruppen för Assistansberättigade

Skrivelse från IfA till Högsta Förvaltningsdomstolen mm

IfA har skickat en skrivelse till HFD inför deras beslut kring sondmat som ett grundläggande behov.

Läs mer

Henrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”

Anhöriga tvingas hjälpa sina funktionshindrade barn med sådant de tidigare fått assistans för. Barn ligger kvar månader på sjukhus eftersom de inte får assistans. Följderna av Försäkringskassans hårdare bedömningar blir alltmer tydliga.

– Vi kommer att uppmärksamma detta i samband med Socialdemokraternas partikongress i Göteborg den 8 april, säger Henrik Petrén på RBU.

Läs mer

Sophie Karlsson

Assistansersättningens utveckling ska utredas

Utredaren Stig Svensson ska se över assistansersättningens utveckling och hur marknaden för anordnare av personlig assistans har vuxit fram. Det beslutade Socialdepartementet den 4 april 2017.

Läs mer

Stefan Löfven - "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat"

"majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat" sade statsminister Stefan Löfven (Anf 53, 51.30) när han fick en fråga om hur han ser på att 80 % av de som söker assistansersättning får avslag.

Läs mer

Försäkringskassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen”

Det har aldrig varit så svårt att få assistansersättning. Enligt Marie Axelsson är orsaken de begränsande domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen. Hon vill inte säga att utvecklingen beror på att Försäkringskassan uppfyllt regeringens uppmaning att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.

– Vi administrerar assistansersättningen utifrån gällande lagstiftning och rättspraxis.

Läs mer

Avslöjade missbruk drabbar oskyldiga funktionshindrade

Avslöjade missbruk drabbar oskyldiga funktionshindrade.

Läs mer

Ny rapport: Domar från HFD rimmar illa med allas lika värde

FUB släpper ”Får jag möjlighet att leva som andra?” - en analys av åtta domar från Högsta förvaltningsdomstolen

Läs mer

8 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning

Det blir allt svårare att få assistansersättning. Rekordhöga 79,9% av de som sökte assistansersättning fick avslag under 2016. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan.

Läs mer