Instagram

Kategori

Allt fler går till domstol för att få assistans

Under första halvåret 2017 var det lika många som gick till domstol för att få rätt till hjälp enligt LSS som det var under ett helt år för tio år sedan, det visar nya siffror som SVT Nyheter tagit fram.

Läs mer

1,6 miljarder insparat på assistansen

Regeringens budget för 2018 visar att utgifterna för assistanserättning under 2017 blir 1,6 miljarder lägre än tidigare beräknat bland annat pga att antalet assistansberättigade minskar. Schablonbeloppet för 2018 blir 295,40 kr, en höjning med 1,5 %

Läs mer

SKL: Ge kommuner bidrag för personlig assistans

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och förbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) är kritiska till att regeringen, i den nya budgeten, inte avsätter pengar till kommuner som får ta ett ökat ansvar för personlig assistans.

 

– Det har vi tagit upp, det borde ligga med i budgeten, för det blir ju ett utökat uppdrag för kommunerna, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Läs mer

Lex Sarah: bristande rutiner under bilfärder

Vid två olika tillfällen har rutiner brustit under bilfärder med brukare. Vid det ena tillfället drog brukaren i ratten under pågående bilfärd och vid det andra tillfället hade en personal fokus på sin mobil istället för på bilkörningen. Båda händelserna anmäls enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Läs mer

Här avslöjas miljonfusket - enligt åklagaren

Den inskickade filmen visar enligt åklagaren hur mannen rör sig helt obehindrat - tvärtemot de uppgifter han själv lämnat in om sina rörelsesvårigheter. När mannen fick höra talas om filmbevisningen ringde han kommunen: "Jag kan stå lite på mina ben, jag tror jag ska prova själv".

Läs mer

Magnus Wahlström

Personal misstänks ha stulit från brukare

En brukare på ett LSS-boende misstänks ha blivit bestulen på 100 kronor i somras.

Sannolikt ligger personal på boendet bakom stölden.

Läs mer

Okänd man släpptes in hos brukare

En personlig assistent tog med sig en vän till en brukare vilket medförde att denne kände obehag och oro.

Läs mer

Gunilla Malmborg, ny LSS-utredare - ”Ser fram mot en konstruktiv och rak dialog”

Gunilla Malmborg talar hellre om långsiktigt hållbar utveckling än om besparingar i personlig assistans. Hon säger att brukarperspektivet är viktigt i form av referensgrupper och experter i utredningen.

– En LSS-utredning utan brukarperspektiv är ingen bra utredning, även om jag och brukarna skulle komma fram till olika slutsatser.

Läs mer

Hur mycket vill du spara på assistansen, Stefan Löfven?

Hur mycket skada ska världens bästa frihetsreform behöva lida? Kommer det att finnas något kvar av den personliga assistansen när ni är klara?

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Makt över sitt liv - glöm det?

Den nu pågående LSS-utredningen lutar åt ett kommunalt huvudmannaskap för den personliga assistansen. Det gör den knappast utan förankring i regeringskansliet. För assistansberättigade med omfattande funktionsnedsättningar kan det betyda slutet på ett självvalt liv.

Läs mer