Instagram

Kategori

DHR larmar om assistanskrisen till FNs särskilda rapportör

Till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Catalina Devandas Aguilar

Läs mer

Debatt: Domar som försvagar assistansersättningen

"Kommer regeringens utredning sedan att visa om och hur domar och regleringsbrev urvattnat lagen om LSS? Och blir de sedan någon förändring i lagstiftning och blir den tydligare så att myndigheter slipper vända sig till förvaltningsdomstolar för att få förtydliganden även i fortsättningen?"

Läs mer

Socialutskottet kräver nytt möte med Försäkringskassan

Försäkringskassans chef Ann-Marie Begler kallas åter till riksdagens socialutskott för att förklara kassans hantering av assistansersättning till funktionshindrade.

Läs mer

Utan assistans ingen frihet

GP-Ledare. Krisen inom LSS är ett av flera symptom på att politiker inte gör rätt prioriteringar med skattemedel.

Läs mer

"Försäkringskassan övertolkar assistansdom"

Försäkringskassan gör en långtgående tolkning av rätten till personlig assistans i den nya domen från Högsta förvaltningsdomstolen. Det menar justitierådet Thomas Bull i Högsta förvaltningsdomstolen, som själv varit med och dömt.

Läs mer

Viktigt besked från regeringen om personlig assistans

SKL har pekat på de orimliga effekterna när lagstiftningen urholkas, både för de som har behov av assistans för att kunna fungera i sin vardag och för kommunerna, säger Lena Micko, ordförande i SKL.

Läs mer

Många kan drabbas innan LSS-lagen ändras

Hur många som kommer att drabbas av indragen assistans innan LSS-lagen ändras går inte att förutsäga, enligt Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler.

 

Läs mer

Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra”

HFD-domen om transporter får nu dramatiska konsekvenser i personlig assistans. Thomas Bull som var med och dömde i HFD-domen vill inte värdera Försäkringskassans tolkning men säger att den tar upp saker som HFD inte tagit ställning till.

Läs mer

Blev av med sin assistans – har skickats till akuten tre gånger

Sen strokedrabbade Mikael Foss för sex veckor sedan blev av med delar av sin personliga assistans så har han fått uppsöka akuten tre gånger.

Läs mer

Antalet assistansberättigade minskar och pengar sparas in

I september var antalet assistansberättigade 15 115, det lägsta hittills. Enligt den senaste prognosen från Försäkringskassan fortsätter minskningen under 2018 och 2019, vilket den nya HFD-domen om transporter väntas bidra till.

Minskningen tillsammans med effekter av efterskottsbetalningen beräknas spara in 2,8 miljarder 2017 och 1,1 miljarder 2018 på assistansersättningen jämfört tidigare prognoser.

Läs mer