Instagram

Kategori

Angrip fuskarna, inte de hederliga

Det är mycket nu, som det heter. Och då gäller det att hålla huvudet kallt och tungan rätt i mun.

Läs mer

Maria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”

Maria Kain, ISFKvaliteten i assistansen kan komma att försämras om lönsamheten fortsätter att sjunka för assistansbolagen. Det riskerar även att ge konkurrensfördelar till oseriösa aktörer som inte följer spelreglerna. Det menar ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, i sin senaste rapport om assistansmarknaden.

Läs mer

Statlig utredning om assistansfusk klar

Ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare utan på att det saknas begränsingar av de behov som kan assistans kan beviljas för. Brottsligheten bedöms ha minskat sedan tillståndsprövningen infördes 2011, men risken för brottslighet är fortsatt stor, särskilt när anhöriga utför assistans. Det är några slutsatser av Stig Svensson i utredningen Personlig assistans - Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet.

Läs mer

Förbund rasar mot utredning: ”Vi misstänkliggörs”

Den nya utredningen om fusk och kriminalitet inom assistansbranschen väcker starka reaktioner hos RBU – riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

– Det är inte klokt att man fortsätter gissa sig fram till hur mycket pengar det handlar om, säger ordförande Maria Persdotter.

 

Läs mer

Utredning om assistansmarknaden överlämnad till Åsa Regnér

Risken för brottslighet inom assistansmarknaden är fortsatt stor, risken för fusk är särskilt hög när anhöriga utför assistans och ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare på marknaden. Dessa slutsatser drar utredare Stig Svensson i sin promemoria Personlig assistans - Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet som lämnades till Åsa Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderspolitiken, tisdagen den 16 januari.

 

Läs mer

Sophie Karlsson

Funktionshindrade tas till Sverige för att få ut ersättning

Svenska Dagbladet skriver om rapporten om assistansmarknaden.

Läs mer

Ros och ris till regeringen

Bengt WesterbergI måndags presenterade regeringen sin lagrådsremiss med vissa förslag om personlig assistans. Regeringen vill förhindra Försäkringskassans planer på att inte bevilja assistansersättning för väntetider av olika slag och vill dessutom tillfälligt slopa tvåårsomprövningarna. Det är utmärkt. Men likväl finns det på en punkt starka skäl att vara kritisk mot förslaget.

Läs mer

KFO

Fortsatta problem med efterskottsbetalning

KFO och Vårdföretagarna har gjort en medlemsundersökning om efterskottsbetalningen i november 2017. Resultatet, som nu presenteras i en rapport, visar att problemen till stor del kvarstår.

Läs mer

Kooperativet Viol får kanske fortsätta

 

 

Kooperativet Viol som bedriver personlig assistans, och som fick sitt tillstånd indraget för en månad sedan, har nått framgångar i förvaltningsrätten.

 

Läs mer

Nya assistansregler föreslås träda i kraft 1 april

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss, Vissa förslag om personlig assistans, med förslag om att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap

Läs mer