Instagram

Kategori

Stefan Löfven, tänk dig att vaka över ett barn som kan sluta andas

Ledartext Aftonbladet, Eva Franchell

Läs mer

”Striden om LSS avgörs i valrörelsen”

Hur ser framtiden ut för LSS och insatsen personlig assistans? De närmaste månaderna blir avgörande menar forskaren Niklas Altermark.

Läs mer

Välkommen, Lena Hallengren, här har du din priolista

debatt Lena, du har verkligen fått en bred och samtidigt mycket viktig portfölj. Här är fem viktiga områden du bör ägna särskild uppmärksamhet fram till valet, skriver Thomas Hammarberg till den nya socialdemokratiska barn-, äldre- och jämställdhetsministern.

Läs mer

Ett halvår till valet – vi förtjänar svar om LSS

Debattören: Det är inte bara regeringen som behöver ge besked – nu är det upp till bevis

Läs mer

Elisabeth Wallenius blir ny ordförande för Funktionsrätt Sverige

Idag valdes Elisabeth Wallenius till ny ordförande i Funktionsrätt Sverige. Elisabeth Wallenius efterträder därmed Lars Ohly, som varit ordförande sedan maj 2017. ”Jag ser uppdraget som en spännande och viktig utmaning”, säger Elisabeth Wallenius. ”Jag hoppas bidra till att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning och framförallt synliggöra det som är okänt och inte så framträdande.”

Läs mer

Åsa Regnér utses till assisterande generalsekreterare för FN och vice chef för UN Women

FN:s generalsekreterare António Guterres har idag utsett Åsa Regnér till vice chef för UN Women med ansvar för mellanstatliga relationer och strategiska partnerskap, tillika assisterande generalsekreterare för FN.

Läs mer

LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?

Assistanskoll har skickat frågor till politiska partier och regeringen om vad de anser om dessa förslag.

Läs mer

Vi behöver en ny LSS-utredning

Oavsett vad utredaren Gunilla Malmborg säger om de läckta utkasten så står direktiven för den statliga LSS-utredningen fast. Det enda rimliga nu är att regeringen börjar om från början, tillsätter en ny utredning och utför den tillsammans med oss berörda.

 

Läs mer

Förslag om nya assistansregler godkända i riksdagen

Riksdagen beslutade om lagförslaget om personlig assistans den 28 februari. De nya reglerna ska tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap för dem som har rätt till personlig assistans. Lagen träder i kraft den 1 april.

Läs mer

Utredaren om kritiserade förslaget: ”Ingen kastas ut”

Barn ska inte bli utan stöd – men man måste se över om personlig assistans är den bäst lämpade insatsen. Det säger LSS-utredaren Gunilla Malmborg efter att ett utkast med förslag läckt ut i medier.

– Jag är ledsen över oron som sprids, för det här är inte mina färdiga förslag, säger hon till SvD.

 

Läs mer