Instagram

Kategori

Sophie Karlsson

Rekordmånga överklaganden 2017 för assistansersättning

Assistanskoll skriver om antalet överklaganden kring assistansersättning.

Läs mer

Anhörigassistans behöver inte hota ett självständigt liv, enligt ny studie

Att ha en familjemedlem som personlig assistent kan ge funktionshindrade personer stödet de behöver för att leva ett mer självständigt liv. Men det finns risk för inlåsningar i familjen och att välja en familjemedlem som sin assistent möts av negativa attityder i samhället. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet, där användare av personlig assistans själva kommer till tals.

Läs mer

Försäkringskassan ska tolka otydliga LSS-regler

Regelverket kring personlig assistans är inte lättolkat. Som lagtillämpande myndighet har Försäkringskassan ett ansvar för att se till att det tillämpas på ett rättssäkert sätt och att rätt person får rätt ersättning, skriver Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

 

Läs mer

Henrik Petrén, RBU – ”Fler borde, som Stig Svensson, säga öppet vad de tycker om rättighetslagstiftningen”

Det är fel av Stig svensson att ange siffror för hur stort assistansfusket är när det i verkligheten saknas säkra siffor, menar Henrik Petrén, jurist och generalsekreterare i RBU. Han tycker däremot Stig Svenssons kritik av rättighetslagstiftningen i LSS ger möjlighet till en öppen debatt.

– Idag tänker många som Stig Svensson utan att säga det öppet.

Läs mer

Per Hermanrud, Kalla fakta – ”Det har blivit en rundgång där ingen är ansvarig för besparingarna i assistansen”

Att trumma ut en bild av omfattande fusk inför nedskärningar är en metod som använts i många länder, tex USA med bilden av så kallade Welfare Queens. Per Hermanrud på Kalla fakta ser ett demokratiskt problem när besparingar i assistansen inte görs utifrån lagändringar.

– De folkvalda ska ta besluten och kunna ställas till svars för sina beslut.

Läs mer

Färre har personlig assistans – antalet rasar mest i Jönköpings län

Allt färre har personlig assistans från Försäkringskassan, och i Jönköpings län har antalet minskat mest i hela landet.

 

Läs mer

SKL: Låt staten ansvara för personlig assistans

Intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, tycker att staten ska ha det fulla ansvaret för personlig assistens.

 

Läs mer

JO inleder granskning av lång väntan på assistansbeslut

En familj med en handikappad pojke i Kramfors ansökte om utökade assistenttimmar hösten 2016, men väntar fortfarande på besked. Ärendet har nu anmälts till Justitieombudsmannen, JO.

 

Läs mer

Krafttag mot bidragsbrott räddar LSS!

Nyligen uppmärksammades att Ekobrottsmyndigheten i Malmö polisanmäler ett antal företag för bidragsbrott inom LSS. Det är oerhört allvarligt. När brottslingar utnyttjar välfärdssystemen för att finansiera sin kriminella verksamhet skadar det trovärdigheten till den personliga assistansen som helhet, skriver Mats Persson (L) och Bengt Eliasson (L)

 

Läs mer

LSS äventyras av organiserad brottslighet

Kriminella skor sig på vår gemensamma välfärd och några av samhällets mest utsatta individer i behov av personlig assistans. Det är oacceptabelt och äventyrar trovärdigheten för hela assistansreformen. Det vilar ett stort ansvar på ledande politiker att förändra lagstiftningen, skriver Inga-Kari Fryklund, Maria Nyström och Fredrik Borelius, Vårdföretagarna.

 

Läs mer