Instagram

Kategori

Sophie Karlsson

Visa på brukarinflytande!

IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen uttalar sig med anledning av de felaktigheter som Försäkringskassan uppmärksammat.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan

 

 

Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan ter sig tyvärr direkt skrämmande. Den kategoriskt formulerade ordern till FK att bidra till att...

 

Läs mer

Personlig assistans - Vår rätt till ett anständigt liv

Det behövs ingen utredning för att undersöka varför kostnaderna för assistansersättningen tredubblats. Det är till största delen ett resultat av väl avvägda politiska beslut och deras logiska konsekvenser. Skär inte ned på denna ersättning. Den ger oss ett anständigt liv, skriver bland andra Magnus Andén, Föreningen JAG.

Läs mer

Sophie Karlsson

Allvarlig klyfta mellan assistansberättigade och myndigheterna

IfAs ordförande kommenterar DNs artikel.

Läs mer

Sophie Karlsson

IfA om oseriös marknadsföring av assistansverksamhet

IfA uttalar sig om oseriös marknadsföring inom personlig assistans.

Läs mer

Sophie Karlsson

Dom från HFD om sjuklöneersättning då vikarie ej anlitats

HFD har beslutat om ersättning vikarie ej anlitats.

Läs mer

Sophie Karlsson

Skrivelse till regeringen om LSS

Flera organisationer har gått samman och skrivit till regeringen.

Läs mer

Sophie Karlsson

Assistansersättningen vs flyktingmottagandet

Uttalande från IfAs ordförande om Ekots rapportering om assistansersättningen vs flyktingmottagandet.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Uttalande med anledning av budgetpropositionen

Uttalande av IfAs ordförande

Läs mer

Sophie Karlsson

Konsekvenser av ny dom

En ny dom riskerar att rätten till assistansersättning påverkas för vissa personer.

Läs mer