Instagram

Kategori

Vilhelm Ekensteen

STOPPA OCKSÅ NEDSKÄRNINGSDIREKTIVEN!

 

IfA står liksom hela brukarrörelsen bakom kravet på nödstopp och hoppas att socialutskottet enas kring ett utskottsinitiativ att omformulera...

 

Läs mer

Lilly Key

Försäkringskassan ändrar tillämpning av arbetstid för personer i företagsledande ställning

Företagsledare ska följa samma arbetstidsregler som andra personliga assistenter.

Läs mer

Sophie Karlsson

Oansvarigt av regeringen

IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen kommenterar budgetpropositionen.

Läs mer

Sophie Karlsson

En halshuggning av assistansersättningen

IfA kommenterar budgetpropositionen.

Läs mer

Sophie Karlsson

Assistansersättningen i budgetpropositionen för 2017

Ändringar föreslås för assistansersättningen i budgetpropositionen.

Läs mer

IfAs Framtidsmöte

Idag, måndag den 19 september, håller IfA höstens Framtidsmöte

Läs mer

Sophie Karlsson

Länkar till IfAs seminarier i Almedalen

Se IfAs två seminarier som hölls på mötesplatsen Full Delaktighet.

 

Läs mer

Sophie Karlsson

Verksamheter som vill ta över

IfA har nåtts av information om assistansverksamheter som vill ta över mindre verksamheter.

Läs mer

Sophie Karlsson

IfA om nya direktiven

Vilhelm Ekensteen, IfAs ordförande, uttalar sig om direktiven för den nya utredningen.

Läs mer

Sophie Karlsson

På intet sätt acceptabelt

Det tycks lyftas allt mer negativa aspekter kring den personliga assistansen.

Läs mer