Instagram

Kategori

Ökade krav på anhöriga när LSS-insatser till barn minskar

Av Socialstyrelsen årliga lägesrapport 2017: Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, framgår att beviljade LSS-insatser till barn minskar. Något som i sin tur ökar kraven på anhöriga.

Läs mer

Intressegruppen för Assistansberättigadfe

Uttalande från IfA

Intressegruppen för Assistansberättigade är starkt kritiskt mot den bild som länge målats upp av en del media

Läs mer

Att vara egen arbetsgivare för sina personliga assistenter

Att anordna sin egen assistans är en möjlighet som funnits sedan reformen kom. Kan alla göra det och vad behöver man i så fall göra. IfA informerar.

Läs mer

Att välja assistansanordnare

Med anledning av de senaste dagarnas information om icke seriösa assistansanordnare och register mm vill IfA informera om vad man som assistansberättigad bör tänka på inför val av assistansanordnare.

Läs mer

En plan för uppdragets genomförande

Självbestämmande och uppgiftsfördelning -

För att tillförsäkra att den assistansberättigade ges möjlighet att i största möjliga utsträckning själv styra sin egen assistans

Läs mer

Do personal assistance activities promote participation for persons with disabilities in Sweden?

Under Rådsmötet och Debattforum kom denna rapport/utredning att nämnas ett par gånger och vi lovade att lägga upp den på Facebook. Det är en rapport som säger att intentionen att människor med hjälp av assistans i större utsträckning skulle få möjlighet att ta del av allt som samhället erbjuder inte riktigt har uppfyllts. I stället har mycket av assistansen blivit vård.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

DRA TILLBAKA DIREKTIVET!

"Det är ett problem att kanske 10 % av 30 miljarder används till reklam och sponsring, jag vidhåller det."

Läs mer

Försäkringskassans nya vägledning 2003:6 ver 14

Sjukhusvistelse samt goda levnadsvillkor

Läs mer

Riksdagsdebatt fredag den 28 oktober

Riksdagsdebatt om den personliga assistansen. Följ den via riksdagens hemsidas webbsändning

Läs mer

Ny Vägledning från Försäkringskassan

Försäkringskassans Vägledning 2003:6 Version 14 är här.

Läs mer