Instagram

Kategori

Vilhelm Ekensteen

Makt över sitt liv - glöm det?

Den nu pågående LSS-utredningen lutar åt ett kommunalt huvudmannaskap för den personliga assistansen. Det gör den knappast utan förankring i regeringskansliet. För assistansberättigade med omfattande funktionsnedsättningar kan det betyda slutet på ett självvalt liv.

Läs mer

Höjd assistansersättning - IfA kommenterar

 

 

IfA anser att det är positivt att assistansersättningen höjs via förslag i höstbudgeten.

Höjningen är dock fortfarande för låg och vi uppmanar...

 

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

IfAs ordförande kommenterar bytet av utredare i den pågående LSS-utredningen

Att Desirée Pethrus av tidsskäl lämnar LSS-utredningen och efterträds av Gunilla Malmborg kan rimligtvis tolkas som att utredningen anses kräva fördjupad uppmärksamhet

Läs mer

Är samhället på väg tillbaka till institutioner för personer med omfattande funktionsnedsättningar?

Den personliga assistansen ifrågasätts på många sätt i direktivet till den pågående LSS-utredningen och det finns ett uttalat mål att dra ner på assistansen. För assistansberättigade innebär det ett direkt hot mot livsvillkoren, eftersom ingen insats kan ersätta den personliga assistansen.

Läs mer

IfA i Almedalen 2017

IfA håller tre seminarier under Almedalsveckan.

Läs mer

Sophie Karlsson

Vi är Ni!

IfA reagerar mot regeringens direktiv och oviljan att ändra dessa.

Läs mer

Sophie Karlsson

Högsta förvaltningsdomstolen saknar nödvändig grundläggande kunskap

IfA anser att HFD saknar nödvändig grundläggande kunskap om de konkreta livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, vilket får ödesdigra konsekvenser.

Läs mer

Lönesamtal, medarbetarsamtal och kompetensutveckling

Avtalsförhandlingar för år 2017 ha påbörjats och inom kort ska lönesamtal hållas med de personliga assistenterna och den administrativa personalen. Men hur har det sett ut i förberedelserna. Har medarbetarsamtal genomförts och har de anställda fortbildat sig enligt överenskommelse?

Läs mer

Har människor med LSS-beslut rätt att ha sex?

Har alla rätten att ha sex? Den frågan vill föreningen Kulturparken i Uppsala svara på genom en riksturnerande pjäs.

– Den här pjäsen ska få folk att tänka, säger skådespelaren Charlie Moberg.

Läs mer

Intressegruppen för Assistansberättigade

Skrivelse från IfA till Högsta Förvaltningsdomstolen mm

IfA har skickat en skrivelse till HFD inför deras beslut kring sondmat som ett grundläggande behov.

Läs mer