Instagram

Kategori

Lilly Key

Regeringen fryser omprövningar och förändrar i lagen

Åsa Regnér höll presskonferens och presenterade "Nytt åtgärdspaket för att värna den personliga assistansen"

Läs mer

Nu tar vi strid för assistansen på gator och torg!

Manifestation söndagen den 3 december!

Läs mer

IfA kräver moratorium

 

Det är ytterst välkommet att socialutskottet åter tar upp Försäkringskassans aktuella ställningstagande. Nu krävs besinning. För assistansen är...

 

Läs mer

Sophie Karlsson

Brev till assistansberättigade - Nu får det vara nog!

Till alla IfAs medlemmar och alla som berörs av den personliga assistansen

Läs mer

Ändrad programpunkt på IfAs Rådsmöte

På grund av det ändrade rättsläget ändrar vi Anna Barsk Holmboms punkt på IfAs Rådsmöte

Läs mer

IfA's skrivelse till justitiedepartementet

De senaste åren har avgöranden från Sveriges Domstolar medfört att tidigare beviljade rättigheter dragits in. Det är ytterst allvarligt. IfA menar att de negativa avgörandena i icke oväsentlig grad beror på alltför bristfälliga kunskaper om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Sophie Karlsson

IfA tillskriver regeringen - Börja agera!

IfA har tillsänt en skrivelse till socialdepartementet och socialutskottet.

Läs mer

IfA Kommenterar

I samband med en artikel i Etunanytt.se häromdagen där det framkom att Eskilstuna kommun byggde ett barnboende för barn med omfattande funktionsnedsättningar kommenterade IfA artikeln enligt följande ”Är det hit vi ska??”.

Läs mer

Vad kan vi göra för att stilla all oro och ångest?

Intressegruppen för Assistansberättigade kräver ansvar

 

 

 

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Makt över sitt liv - glöm det?

Den nu pågående LSS-utredningen lutar åt ett kommunalt huvudmannaskap för den personliga assistansen. Det gör den knappast utan förankring i regeringskansliet. För assistansberättigade med omfattande funktionsnedsättningar kan det betyda slutet på ett självvalt liv.

Läs mer