Instagram

Datum

”Striden om LSS avgörs i valrörelsen”

Hur ser framtiden ut för LSS och insatsen personlig assistans? De närmaste månaderna blir avgörande menar forskaren Niklas Altermark.

Läs mer

Välkommen, Lena Hallengren, här har du din priolista

debatt Lena, du har verkligen fått en bred och samtidigt mycket viktig portfölj. Här är fem viktiga områden du bör ägna särskild uppmärksamhet fram till valet, skriver Thomas Hammarberg till den nya socialdemokratiska barn-, äldre- och jämställdhetsministern.

Läs mer

Ett halvår till valet – vi förtjänar svar om LSS

Debattören: Det är inte bara regeringen som behöver ge besked – nu är det upp till bevis

Läs mer

Projekt Egenmakts nya projektledare!

Nu är första steget klart i och med rekryteringen av projektledare/kommunikatör för vårt arvsfondsprojekt Egenmakt. Johanna Hedgårdh heter vår nya kollega och vi hälsar henne varmt välkommen till IfA och projekt Egenmakt. Johanna kommer att påbörja sin tjänst som projektledare den 12 mars.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Lena Hallengrens uttalande borde lägga grund för en ny utveckling

IfAs ordförande uttalar sig

Läs mer

Elisabeth Wallenius blir ny ordförande för Funktionsrätt Sverige

Idag valdes Elisabeth Wallenius till ny ordförande i Funktionsrätt Sverige. Elisabeth Wallenius efterträder därmed Lars Ohly, som varit ordförande sedan maj 2017. ”Jag ser uppdraget som en spännande och viktig utmaning”, säger Elisabeth Wallenius. ”Jag hoppas bidra till att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning och framförallt synliggöra det som är okänt och inte så framträdande.”

Läs mer

Åsa Regnér utses till assisterande generalsekreterare för FN och vice chef för UN Women

FN:s generalsekreterare António Guterres har idag utsett Åsa Regnér till vice chef för UN Women med ansvar för mellanstatliga relationer och strategiska partnerskap, tillika assisterande generalsekreterare för FN.

Läs mer

LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?

Assistanskoll har skickat frågor till politiska partier och regeringen om vad de anser om dessa förslag.

Läs mer

Ansökte om mer hjälp av kommunen – fick mindre

Föräldrarna till cp-skadade Filip kände att de behövde mer stöd för att underlätta familjens vardag. Istället fick de mindre. "Det kändes helt orimligt" säger pappa Pär.

Läs mer

Sophie Karlsson

Ny utredning krävs

IfA vill ha en ny utredning.

Läs mer