Instagram

Datum

IfAs anförande i Riksdagen 30 januari

Statligt huvudmannaskap - en förutsättning för fungerande personlig assistans

Läs mer

SKL: Låt staten ansvara för personlig assistans

Intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, tycker att staten ska ha det fulla ansvaret för personlig assistens.

 

Läs mer

IfA

Äntligen sätts verkligt fokus på den personliga assistansen!

 

Äntligen är det fokus på de verkliga felaktigheterna kring den personliga assistansen. Vi assistansberättigade har länge känt oss bedragna av...

 

Läs mer

JO inleder granskning av lång väntan på assistansbeslut

En familj med en handikappad pojke i Kramfors ansökte om utökade assistenttimmar hösten 2016, men väntar fortfarande på besked. Ärendet har nu anmälts till Justitieombudsmannen, JO.

 

Läs mer

Krafttag mot bidragsbrott räddar LSS!

Nyligen uppmärksammades att Ekobrottsmyndigheten i Malmö polisanmäler ett antal företag för bidragsbrott inom LSS. Det är oerhört allvarligt. När brottslingar utnyttjar välfärdssystemen för att finansiera sin kriminella verksamhet skadar det trovärdigheten till den personliga assistansen som helhet, skriver Mats Persson (L) och Bengt Eliasson (L)

 

Läs mer

LSS äventyras av organiserad brottslighet

Kriminella skor sig på vår gemensamma välfärd och några av samhällets mest utsatta individer i behov av personlig assistans. Det är oacceptabelt och äventyrar trovärdigheten för hela assistansreformen. Det vilar ett stort ansvar på ledande politiker att förändra lagstiftningen, skriver Inga-Kari Fryklund, Maria Nyström och Fredrik Borelius, Vårdföretagarna.

 

Läs mer

Angrip fuskarna, inte de hederliga

Det är mycket nu, som det heter. Och då gäller det att hålla huvudet kallt och tungan rätt i mun.

Läs mer

Maria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”

Maria Kain, ISFKvaliteten i assistansen kan komma att försämras om lönsamheten fortsätter att sjunka för assistansbolagen. Det riskerar även att ge konkurrensfördelar till oseriösa aktörer som inte följer spelreglerna. Det menar ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, i sin senaste rapport om assistansmarknaden.

Läs mer

Statlig utredning om assistansfusk klar

Ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare utan på att det saknas begränsingar av de behov som kan assistans kan beviljas för. Brottsligheten bedöms ha minskat sedan tillståndsprövningen infördes 2011, men risken för brottslighet är fortsatt stor, särskilt när anhöriga utför assistans. Det är några slutsatser av Stig Svensson i utredningen Personlig assistans - Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet.

Läs mer

Förbund rasar mot utredning: ”Vi misstänkliggörs”

Den nya utredningen om fusk och kriminalitet inom assistansbranschen väcker starka reaktioner hos RBU – riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

– Det är inte klokt att man fortsätter gissa sig fram till hur mycket pengar det handlar om, säger ordförande Maria Persdotter.

 

Läs mer