Instagram

Datum

Personliga assistenter har inte haft semester på två år

Anställda hos assistansbolaget LSS Assistans i Härnösand har inte haft möjlighet att ta ut någon sammanhängande semester de senaste två åren.

Läs mer

Uttalande från förbundsmötet: LSS – en rättighet att vara människa

I samhällsdebatten om LSS har den personliga assistansen alltför mycket kommit att bli en fråga om omsorg. Men DHRs perspektiv är att LSS och den personliga assistansen framförallt är en rättighetslag. Utan kompromisser.

Läs mer

”Skandal om assistansen blir kommunal”

Många unga i dagens samhälle drömmer om att kunna jobba och bo på olika orter under sin livstid och sitt yrkesliv. Men för personer med funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistans krossas dessa drömmar om assistansen kommunaliseras.

Läs mer

Lars Beckman, moderat riksdagsledamot – ”Byggandet av nya institutioner inte värdigt ett välfärdsland som Sverige”

Lars Beckman har motionerat om att återställa assistansbedömningarna till hur de var innan de begränsande domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Samtidigt vill Moderaterna begränsa rätten till assistansersättning för nyanlända som inte kvalificerat in sig i socialförsäkringarna.

Läs mer

ALS-sjuka Britt-Marie måste hitta vikarier själv

Svårt ALS-sjuka Britt-Marie Björnfot kan varken röra sig eller prata och är beroende av personliga assistenter. För två veckor sedan fick hon ett brev från assistansbolaget där de skriver att hon själv måste hitta vikarier som kan hjälpa henne till toaletten.

Läs mer

IfA Kommenterar

I samband med en artikel i Etunanytt.se häromdagen där det framkom att Eskilstuna kommun byggde ett barnboende för barn med omfattande funktionsnedsättningar kommenterade IfA artikeln enligt följande ”Är det hit vi ska??”.

Läs mer

Magnus Arnek, analytiker, Försäkringskassan – ”Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans”

Försäkringskassan har ingen egen uppfattning om hur stor omfattningen är av fusk/kriminalitet inom personlig assistans säger Magnus Arnek. Han ser risker med att extrema fuskfall via media färgar bilden av assistans men säger att det inte påverkar Försäkringskassans arbete.

– Vårt arbete med att bekämpa fusk pågår på samma sätt oavsett mediabilden.

Läs mer

Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring”

Kristdemokraterna arbetar på att få ett tillkännagivande i Socialutskottet med krav på en lagändring som ska återställa assistansbedömningarna. Samtidigt kommer en ny HFD-dom som ytterligare begränsar rätt till assistansersättning.

– Domen om transporter till andra personliga behov riskerar att dra åt snaran ytterligare runt assistansen, säger Emma Henriksson.

Läs mer

Höstens riksdagsmotioner om personlig assista ns

Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt enstaka socialdemokrater och moderater stoppa de försämrade bedömningarna av assistansersättning. Några vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir svensk lag. Andra vill se mer kontroll av fusket.

Läs mer

Vad kan vi göra för att stilla all oro och ångest?

Intressegruppen för Assistansberättigade kräver ansvar

 

 

 

Läs mer