Instagram

Datum

Christian Ströberg,Emma Lundborg, Annika Selin

Krav på att staten betalar allt högre kostnader för personlig assistans

Boxholm är en av landets många små kommuner som drabbats hårt när kostnader för personlig assistans ökar. Nu vill Sveriges kommuner och landsting, SKL, att staten ersätter kommunerna.

Läs mer

Annika Selin

Kommuner vill att staten ska betala för personlig assistans

Kommunernas kostnader för personlig assistans ökar och Sveriges kommuner och landsting vill nu att staten ska ersätta kommunerna ekonomiskt för detta.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

IfAs ordförande kommenterar bytet av utredare i den pågående LSS-utredningen

Att Desirée Pethrus av tidsskäl lämnar LSS-utredningen och efterträds av Gunilla Malmborg kan rimligtvis tolkas som att utredningen anses kräva fördjupad uppmärksamhet

Läs mer

Regeringen

Ny utredare för översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Regeringen utser Gunilla Malmborg som ny särskild utredare för Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Förordnandet gäller från den 1 augusti 2017.

Läs mer

Är samhället på väg tillbaka till institutioner för personer med omfattande funktionsnedsättningar?

Den personliga assistansen ifrågasätts på många sätt i direktivet till den pågående LSS-utredningen och det finns ett uttalat mål att dra ner på assistansen. För assistansberättigade innebär det ett direkt hot mot livsvillkoren, eftersom ingen insats kan ersätta den personliga assistansen.

Läs mer

SKL, KFO och Vårdföretagarna

”Stoppa urholkning av ersättning för assistans”

Ersättningsnivån för personlig assistans ligger på en alltför låg nivå och har sedan flera år halkat efter på grund av regerings­beslut. Det blir allt svårare att upprätthålla kvalitet, kompetens och en rimlig löneutveckling för personliga assistenter, skriver SKL, KFO och Vårdföretagarna.

Läs mer

Regeringen

Regeringen tar nästa steg för att göra barnkonventionen till lag

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen.

Läs mer

Östgöten vill påverka – som minister

Åsa Regnér växte upp i Linköping och Motala. I dag är hon minister i Stefan Löfvens regering med extra glöd för jämställdhetsfrågor. Christer Kustvik har träffat henne.

Läs mer