Instagram

Datum

Marja Grill

Nytt hopp för barnen med sondmatning

Högsta förvaltningsdomstolen prövar nu frågan om personer som sondmatas har rätt till personlig assistans. Ett vägledande beslut väntas i höst.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Svar till Josefin Pettersson

IfAs ordförande kommenterar debattartikeln "Gör om assistansreformen!"

Läs mer

Bengt Westerbergs förslag får både kritik och beröm av Klartexts lyssnare

Bengt Westerberg vill att det ska bli mer pengar till personlig assistans, även om det blir dyrare för dem som betalar skatt till staten.

Läs mer

"Ministern: ”Det kan finnas en lucka här”

Ansvarig minister Åsa Regnér öppnar för att ändra reglerna för egna arbetsgivare inom personlig assistans, efter KA:s avslöjande om luckorna i lagen.

– Jag tror att det stämmer att det kan finnas en lucka här och jag kommer följa det, säger Åsa Regnér.

Läs mer

Mats Gustafsson Hedenström

”Jag grät varje dag när jag gick hem”

Den som beviljas assistansersättning får vara arbetsgivare åt personliga assistenter även om man struntar i att betala löner och följa lagar och regler på arbetsmarknaden.

Försäkringskassan kan inget göra.

Exemplet Jonas visar hur långt det kan gå.

– Så fort du börjar arbeta där börjar terrorn, säger en personlig assistent.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Uttalande

IfA ställer sig bakom Bengt Westerbergs synpunkter. Det är oerhört viktigt för vår framtid att politiken tar till sig hans analys. Det vore stor skada om man fastnar i partipolitiska motsättningar.

 

Vilhelm Ekensteen, ordf IfA

Läs mer

Kajsa Wall

Sju av tio väljer privat utförare av personlig assistans

72 procent av de som har personlig assistans i länet väljer idag en privat utförare istället för ett kommunalt alternativ. Det visar statistik från Försäkringskassan som Frösunda Omsorg har sammanställt.

Läs mer

Mårten Arvidsson

Kvinna med funktionsnedsättning nekades bostad – nu tvingas kommunen backa

Kommunen nekade kvinnan plats på gruppboende med hänvisning till att hon redan hade personlig assistans. Men nu slår förvaltningsrätten Södertälje kommun på fingrarna: kvinnan har rätt till särskild bostad.

Läs mer

Ivan Garcia

Krav på nya direktiv till LSS-utredning

Nu ger sig assistansreformens upphovsman Bengt Westerberg in i debatten om den allt hårdare praxis som gör att allt fler nekas assistansersättning.

Läs mer

Anne Pettersson

Så lång tid får det ta att vara funktionshindrad

Allt fler nobbas eller får minskad assistansersättning av Försäkringskassan. Folkbladet har granskat flertalet domar och kan ge exempel på hur Försäkringskassan räknar tid för personer i behov av personlig assistans.

Läs mer