Instagram

Datum

Svårt sjuka barn är inga fuskare

Nu får regeringen ge upp sin hårda attityd mot människor med funktionsnedsättningar. Den socialdemokratiska kongressen vill se en helt annan politik och det ger hopp till familjer med svårt funktionshindrade barn.

Läs mer

Intressegruppen för Assistansberättigade

Skrivelse från IfA till Högsta Förvaltningsdomstolen mm

IfA har skickat en skrivelse till HFD inför deras beslut kring sondmat som ett grundläggande behov.

Läs mer

Henrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”

Anhöriga tvingas hjälpa sina funktionshindrade barn med sådant de tidigare fått assistans för. Barn ligger kvar månader på sjukhus eftersom de inte får assistans. Följderna av Försäkringskassans hårdare bedömningar blir alltmer tydliga.

– Vi kommer att uppmärksamma detta i samband med Socialdemokraternas partikongress i Göteborg den 8 april, säger Henrik Petrén på RBU.

Läs mer

Sophie Karlsson

Assistansersättningens utveckling ska utredas

Utredaren Stig Svensson ska se över assistansersättningens utveckling och hur marknaden för anordnare av personlig assistans har vuxit fram. Det beslutade Socialdepartementet den 4 april 2017.

Läs mer