Instagram

Datum

Inbjudan till sommarskola om funktionshinder och mänskliga rättigheter

Den 23-25 augusti arrangerar projektet Från snack till verkstad, en sommarskola med fokus på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Regler för jour blir tydligare

Endast akuta insatser ska utföras under ett jourpass. Samtidigt ändras ersättningen. Det är några av nyheterna när Kommunal och SKL kommit överens om nya jourregler.

Läs mer

”Det är en lång och krånglig process att få sina assistanstimmar beviljade”

– 85 procent som överklagar får igenom sina assistanstimmar men det finns svaga som inte orkar ta striden, då ser vi till att strida för deras rätt till assistans, säger Nagla Negm El-Din som driver eget assistansbolag Shamsen assistans AB.

Läs mer

Vardag och relationer för funktionsnedsatta

Kristin Bylund forskar om förändringarna av möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att bilda familj och använda sig av exempelvis hemtjänst.

Läs mer

Kongressen vill att S backar om LSS-neddragningar

Socialdemokraternas kongress har nu fattat beslut om politiken på LSS-området. Beslutet, som fattades efter att kongressen krävt en rad ändringar, innehåller bland annat tillägg om att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och att det ska vara möjligt att jobba och vara förälder även för den som har barn med funktionsnedsättning.

Läs mer

Har människor med LSS-beslut rätt att ha sex?

Har alla rätten att ha sex? Den frågan vill föreningen Kulturparken i Uppsala svara på genom en riksturnerande pjäs.

– Den här pjäsen ska få folk att tänka, säger skådespelaren Charlie Moberg.

Läs mer

Nationen - Rätten att leva som andra

Vill du få bättre koll på historien för att kunna vara med och påverka samtiden och framtiden? titta på programmet, sprid det vidare till politiker, myndighetspersoner, journalister mfl.

Läs mer

”LSS en frihetsreform som måste värnas”

LSS. Om fusket är problemet kan man fråga sig varför regeringen väljer att endast fokusera på LSS. Det finns inget som visar att fusket inom just assistansen är större än inom andra delar av socialförsäkringssystemet, skriver KD i en replik till Åsa Regnér.

Läs mer

LSS-behövande påverkas när handläggare slutar Lahoms kommunhus och Kjell Jonsson

Personer som har rätt till LSS, det vill säga stöd och service, får inte den hjälp som de behöver från Laholms kommun. Det anser Kjell Jonsson som är god man åt flera personer. Han menar att orsaken är bristen LSS-handläggare. Men enligt kommunen fungerar verksamheten.

Läs mer

Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Ersättningen är så låg att valfriheten försvinner”

En majoritet i riksdagen kräver att personer med kommunalt beviljad assistans ska få större möjligheter att välja utförare. Emma Henriksson, KD, som står bakom kravet säger att timersättningen ibland är så låg att det i praktiken bara går att välja kommunen.

Läs mer