Instagram

Datum

IVOs tillsynsrapport 2016

De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016. Mer information om personlig assistans finns att läsa på sid 23-27.

Läs mer

Sophie Karlsson

277 skattemiljoner har krävts tillbaka från assistansfuskare

Pengar som ska gå till funktionshindrade hamnar i fickorna på brottsliga assistansbolag och enskilda bidragsfuskare.

Läs mer

Sophie Karlsson

Andra insatser istället för assistansersättning

Socialstyrelsen skriver om beviljade LSS-insatser i en ny rapport.

Läs mer

Sophie Karlsson

Hanna Kauppi, KFO - "Inte mycket uthållighet kvar"

Hanna Kauppi från KFO varnar för konsekvenser av förslagen i Välfärdsutredningen.

Läs mer

Sophie Karlsson

Bengt Westerberg - Svar till Désirée Pethrus; LSS-utredare

Bengt Westerberg svarar Désirée Pethrus om anhöriga som assistenter

Läs mer

Ministern om den olagliga registreringen: ”Avskyvärt”

Barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) säger att förtroendet för välfärden sätts på spel när brottsliga och oseriösa bolag finns kvar samtidigt som människor kämpar för att behålla eller få rätt till assistans.

– Vi ska tillsätta en person på departementet som ska jobba med att särskilt titta på hur bolagen agerar, säger Regnér.

Läs mer

Att välja assistansanordnare

Med anledning av de senaste dagarnas information om icke seriösa assistansanordnare och register mm vill IfA informera om vad man som assistansberättigad bör tänka på inför val av assistansanordnare.

Läs mer

Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det är till syvende och sist politiker i riksdag och kommuner som beslutar om hur stor kostnadsutvecklingen kan vara”

LSS–utredningen har ett tydligt uppdrag i att minska kostnader men Desirée Pethrus anser att det går att göra genom att LSS–insatserna görs mer träffsäkra och effektiva. Hon tycker samtidigt att debatten kring frågorna är onödigt hätsk.

– Det vore bra om vi kan ta oss an frågan med en sorts samförståndsanda.

Läs mer

Fusket finns på Försäkringskassan

Så sent som i måndags satt Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler i tv och beklagade sig över assistansfusket. I själva verket sitter fuskarna snarare på Försäkringskassan.

Läs mer

Försäkringskassan stoppar utbetalningar till assistansbolag

Från den 20 januari har Försäkringskassan stoppat utbetalningar till en assistansanordnare som myndigheten anmält till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). – Vi gör det för att vi anser att anordnaren är olämplig att bedriva assistansverksamhet, säger Marie Axelsson, chef för avdelningen för funktionsnedsättning.

Läs mer