Instagram

Datum

Sophie Karlsson

Nya assistansbedrägerier polisanmälda

Sveriges radio skriver följande.

Det har uppdagats nya fall av bedrägerier kopplade till utförandet av personlig assistans. Försäkringskassan har polisanmält två bolag i Västsverige.

Läs mer

Sophie Karlsson

IfA och Kaustik samarbetar för spridning av Ansvarsfördelningsverktyget

Kaustik skriver följande.

– Vi ser ett stort värde av att sprida Ansvarsfördelningsverktyget och samtidigt underlätta för våra användare att enkelt hantera verktyget i modulen Aiai Personakt, säger Carina Ekblad på Kaustik.

Läs mer

Sophie Karlsson

Ändra LSS-direktiven Åsa Regnér

Funktionshinderpolitik skriver. Självklart ska regeringen jaga kostnader, men jakten ska aldrig någonsin bedrivas på funktionshindrade som är helt beroende av personlig assistans för att kunna leva sina liv, skriver Maj Karlsson (V) och Veronica Kallander (V).

Läs mer

Sophie Karlsson

Utredare Désirée Pethrus medverkar i IfAs seminarium i Almedalen

Désirée Pethrus har tackat ja till IfAs inbjudan att medverka i seminarium i Almedalen.

Läs mer

Sophie Karlsson

Öppet brev till Åsa Regnér: Systemfel skördar liv

Funktionshinderpolitik skriver: Är det dags att ändra lagen nu? Eller ska vi invänta fler dödsfall, skriver fyra debattörer i ett öppet brev till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Läs mer

Christina Jyrell

Utvecklingen inom assistansersättningen, del II

Antalet beviljade timmar inom assistansersättningen fortsätter att öka. Samtidigt får allt fler avslag på sina ansökningar om assistansersättning. I en ny rapport från Försäkringskassan analyseras hur ersättningen förändrats under perioden 2005 till 2015.

Läs mer