Instagram

Datum

Christina Jyrell

Personlig assistans - hotad frihetsreform?

Bengt Westerberg presenterar idag sin rapport, som han skrivit på uppdrag av samtliga arbetsgivar- och branschorganisationer på den privata utförarsidan inom personlig assistans.

Läs mer

Sophie Karlsson

Direktiven ser ut som regeringens dråpslag mot svårt funktionshindrade

IfAs ordförande, Vilhelm Ekensteen, uttalar sig på Assistanskoll om direktiven för nya utredningen.

Läs mer

Sophie Karlsson

IfA om nya direktiven

Vilhelm Ekensteen, IfAs ordförande, uttalar sig om direktiven för den nya utredningen.

Läs mer

Sophie Karlsson

Direktiven för nya utredningen

Regeringen har presenterat direktiven för den nya utredningen.

Läs mer

Christina Jyrell

Resningsansökan inlämnad

Avseende dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2015 ref 46)

 

Läs mer

Sophie Karlsson

Information från Försäkringskassan om efterskottsbetalning

Ta del av Försäkringskassans information om efterskottsbetalning.

Läs mer

Sophie Karlsson

Chef på Försäkringskassan går till Socialdepartementet

Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan slutar.

Läs mer

Sophie Karlsson

Mångfald inom assistansen hotas av nya regler

Dagens Samhälle skriver följande. Mångfald och verklig valfrihet inom personlig assistans är på väg att försvinna. Snart finns bara ett oligopol bestående av kommunen och ett fåtal stora aktörer kvar. Övergången till efterskottsbetalning av assistansersättning i kombination med låga justeringar av ersättningen gör att merparten av mindre assistansanordnare riskerar att slås ut.

Läs mer

Sophie Karlsson

”När huvudsyftet är att göra vinst blir behovet av kontroll uppenbart”

Assistanskoll har intervjuat Therese Karlberg från Försäkringskassan och skriver följande.

Granskningen av assistansföretag med höga vinster är permanent och ett resultat av att de privata företagen tagit över en allt större del av marknaden säger Therese Karlberg. Hon försvarar också generaldirektören Ann Marie Beglers förslag att IVO ska kunna göra oanmälda hembesök.

Läs mer

Sophie Karlsson

Ökad kvalitet på personlig assistans

ekuriren.se skriver följande. Folk som har personlig assistans upplever att kvaliteten på hjälpen har blivit bättre, visar en studie från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Skillnaderna mellan dem som utför tjänsterna har också minskat.

Läs mer