Instagram

Datum

Sophie Karlsson

Nya utbetalningsregler när kommunen lägger ut assistansen

Försäkringskassan ser över sina utbetalningsregler när företag tar på sig att anordna kommunal personlig assistans. De nya reglerna börjar gälla redan från och med utbetalningen av assistansersättningen i maj 2016.

Läs mer

Sophie Karlsson

En ursäkt till assistansberättigade

Hanna Kauppi, KFO, uttalar sig om att det läckt personuppgifter från Försäkringskassan.

Läs mer

Sophie Karlsson

Åsa Regnér: Kostnader när det gäller funktionsnedsatta

Replik på debattartikel, Nyheter 24, 9 mars

Det faktum att kostnadsökningen fortsätter stiga kraftigt, ger skäl för att regeringen nu genomför åtgärder för bättre kostnadskontroll. Människors rättigheter ska värnas, skriver barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Läs mer

Sophie Karlsson

Så införs efterskottsbetalning

Den 20 september är sista gången assistansersättning betalas ut i förskott till alla med schablonbelopp. Därefter får assistansberättigade och anordnare vänta minst en månad extra på pengarna. Nästa utbetalning sker i efterskott tidigast den 20 november.

Läs mer

Sophie Karlsson

"Felaktig tolkning av LSS"

På SVT Opinion skriver Lise Lidbäck och Magnus Andersson från Neuroförbundet om bedömningarna kring personlig assistans.

Läs mer

Sophie Karlsson

Humana hakar på börsvåg

Di skriver att efter Attendos och Capios intåg på börsen i fjol ser ännu ett privat vårdbolag ut att vara på väg dit. Humana sonderar terrängen.

Läs mer

Sophie Karlsson

Personlig assistent mutas

DN skriver om att Försäkringskassan har skriftligt bevis på att ett assistansföretag mutat en personlig assistent.

Läs mer

Sophie Karlsson

På intet sätt acceptabelt

Det tycks lyftas allt mer negativa aspekter kring den personliga assistansen.

Läs mer

Sophie Karlsson

Tillsynsrapport tillsyn och tillstånd 2015

Tillsynsrapport från IVO angående de viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning verksamhetsåret 2015.

Läs mer

Sophie Karlsson

Regeringen svarar på kritik om regleringsbrevet

Åsa Regnér svarar på kritik mot regleringsbrevet.

Läs mer