Instagram

Datum

Sophie Karlsson

Visa på brukarinflytande!

IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen uttalar sig med anledning av de felaktigheter som Försäkringskassan uppmärksammat.

Läs mer

Sophie Karlsson

Fler av Försäkringskassans medarbetare misstänks för fusk

Det pågår internutredning på Försäkringskassan. Flera medarbetare misstänks för fusk.

Läs mer

Sophie Karlsson

"Personlig assistans - en kamp mellan rätten till ett liv och politisk vilja"

”Vi kan inte tolka det på annat sätt än att regeringen ger instruktioner till Försäkringskassan att antalet beviljade assistanstimmar ska minska”, skriver Thomas Juneborg och Mikael Andersson från VIMPA på SVT Opinion.

Läs mer

Sophie Karlsson

Rekordmånga får nej på assistansansökan

Svårare än någonsin att beviljas personlig assistans.

Läs mer

Sophie Karlsson

"Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller"

IfAs ordförande uttalar sig i Assistanskoll över Försäkringskassans regleringsbrev.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan

 

 

Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan ter sig tyvärr direkt skrämmande. Den kategoriskt formulerade ordern till FK att bidra till att...

 

Läs mer

Sophie Karlsson

Försäkringskassans regleringsbrev

Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Läs mer