Instagram

Datum

Sophie Karlsson

Försäkringskassan om efterskottsbetalning

Frågor och svar om efterskottsbetalning.

Läs mer

Sophie Karlsson

Assistansersättningen vs flyktingmottagandet

Uttalande från IfAs ordförande om Ekots rapportering om assistansersättningen vs flyktingmottagandet.

Läs mer

Sophie Karlsson

Riksdagsmotioner om personlig assistans

Kritik mot Försäkringskassans hårdare bedömningar i höstens motioner.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Vilhelm Ekensteen om ISFs senaste rapport

ISF Rapport 2015:9 - Assistansersättningen

Läs mer