Instagram

Datum

Sophie Karlsson

Ny tillämpning av det femte grundläggande behovet

Försäkringskassan informerar om ny tillämpning av "annan hjälp som förutsätter ingående kunskap" enligt 9 a § LSS.

Läs mer

Sophie Karlsson

"Budgeten är skrämmande för assistansberättigade"

Bred kritik mot den låga höjningen av assistansersättningen

Läs mer

Sophie Karlsson

"Regeringen stryper den personliga assistansen"

IfA mfl organisationer reagerar mot regeringens budget.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Uttalande med anledning av budgetpropositionen

Uttalande av IfAs ordförande

Läs mer

Sophie Karlsson

Budget assistansersättning för 2016

Regeringen presenterar sin budget för år 2016.

Läs mer

Sophie Karlsson

"Det måste bli slut på kommunernas dumheter"

Assistanskoll har intervjuat Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig för IfA, om kommunernas agerande kring den personliga assistansen

Läs mer

Sophie Karlsson

Olika villkor slår mot funktionshindrade

Socialstyrelsens kartläggning visar att olika riktlinjer skapar ojämlika villkor.

Läs mer