Instagram

Datum

Sophie Karlsson

Hantera assistansersättningen på rätt sätt!

Till Sverige och alla assistansanordnare: Hantera assistansersättningen på rätt sätt!

 

Läs mer

Sophie Karlsson

Förtydliganden behövs kring LSS-insatser

Socialstyrelsen har avlämnat en delrapport med anledning av regeringsuppdraget om att se över LSS-insatser.

Läs mer

Sophie Karlsson

Försäkringskassans nya Vägledning

Vägledning för Assistansersättning version 13 har publicerats.

Läs mer

Sophie Karlsson

"Stopp för vinstuttag kan vrida klockan tjugo år tillbaka i tiden"

Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen om vinster inom personlig assistans.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Hur kommer det att gå för de många goda assistansanordnarna?

IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen kommenterar utredningen om vinster i välfärden, som presenterades idag 2015-03-05

Läs mer

Sophie Karlsson

Vinster i välfärden ska utredas

En ny utredning tillsätts för att utreda vinster i välfärden.

Läs mer

Sophie Karlsson

IVOs tillsynsrapport för 2014

IVO har publicerat en rapport över tillsyn som genomförts under 2014.

Läs mer