Instagram

Datum

Sophie Karlsson

En schablonisering av föräldraansvaret hindrar barnets möjligheter

IfA kommenterar Försäkringskassans rättsfallsöversikt.

Läs mer

Sophie Karlsson

Ny handbok om dokumentation

Socialstyrelsen har uppdaterat handboken om dokumentation och handläggning.

Läs mer

Sophie Karlsson

Rättsfallsöversikt Föräldraansvar

Försäkringskassan har publicerat en ny rättsfallsöversikt.

Läs mer

Sophie Karlsson

"Ekots granskning var sensationsjournalistik"

IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen har uttalat sig i Assistanskoll.

Läs mer

Sophie Karlsson

Socialstyrelsen ska utreda personlig assistans

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera insatsen personlig assistans som beviljats av kommunerna.

Läs mer

Sophie Karlsson

Vilhelm Ekensteen hedersdoktor vid Lunds Universitet

IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen har blivit utnämnd till hedersdoktor.

Läs mer

Sophie Karlsson

Oansvarig vinkling av Sveriges radio

IfA reagerar mot Sveriges radios sensationsjournalistik angående bedrägerier inom den personliga assistansen.

Läs mer

Sophie Karlsson

Assistansföretag under lupp

Sveriges radio rapporterar idag om felaktigheter som anordnare gör.

Läs mer

Sophie Karlsson

Så mutar assistansbolagen till sig nya kunder

Sveriges radio rapporterar idag om mutor från assistansbolag.

Läs mer