Instagram

Datum

Sophie Karlsson

IfAs seminarier i Almedalen

IfA håller två seminarier i Almedalen.

Läs mer

Sophie Karlsson

IfA kritiserar Assistansersättningsutredningen

IfA har nu sänt in sitt remissvar angående Assistansersättningsutredningen, SOU 2014:9.

Läs mer

Sophie Karlsson

Åtalade döms i assistanshärva

Sveriges radio meddelar att alla utom en av de åtalade i assistanshärvan döms varav 20 personer får fängelsestraff.

Läs mer

Sophie Karlsson

Försäkringskassans remissvar om Assistansersättningsutredningen

Försäkringskassan har publicerat sitt remissvar angående Assistansersättningsutredningen.

Läs mer

Sophie Karlsson

ISF stöder efterskottsbetalning

I en skrivelse stöder ISF en övergång till efterskottsbetalning.

Läs mer

Lilly Key

”Vi ska göra kraftfulla förenklingar av omprövningarna”

Dan Eliasson, Försäkringskassan, vill minska oron bland assistansberättigade

Läs mer

Kommunalarbetaren

Kommunal går vidare till HD

Två kommunalare går miste om OB-ersättning på 100 000 kronor och en halv månadslön efter en dom i Arbetsdomstolen. Nu ansöker Kommunal om resning i Högsta Domstolen.

Läs mer

Lilly Key

Nya Föreskrifter och allmänna råd kring dokumentation

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Läs mer

Assistansersättning – begränsning av utbetalning för viss arbetstid

Försäkringskassan ser begränsning av arbetstid som en kontrollbestämmelse för arbetsgivaren/anordnaren av assistansersättning.

 

 

Läs mer