Instagram

Datum

Sophie Karlsson

FK säger Ja till utbildningskostnader för assistansberättigade

IfAs arbete angående utbildningskostnader för assistansberättigade har gett resultat.

Läs mer

Sophie Karlsson

Olikheter i bedömningen av föräldraansvar

Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har idag publicerat en rapport om bedömningen av föräldraansvar i assistansersättningen.

Läs mer

Sophie Karlsson

Försäkringskassans rapport om kontroll och rättssäkerhet inom assistansersättningen

Försäkringskassan föreslår åtgärder kring assistansersättningen.

Läs mer