Instagram

Datum

Sophie Karlsson

Arbetsmiljöverket inför nya regler om sanktionsavgifter

Den 1 juli 2014 införs nya regler om sanktionsavgifter.

Läs mer

Sophie Karlsson

IVO om tillsyn över assistans för barn

IVO skriver i sin tillsynsrapport om att det finns brister och behov av förbättringar inom flera områden.

Läs mer

Sophie Karlsson

Nyhetsbrev från Försäkringskassan

Här hittar du Försäkringskassans senaste Nyhetsbrev om Funktionsnedsättning.

Läs mer

Sophie Karlsson

Socialstyrelsens allmänna råd om kompetens för personliga assistenter

Socialstyrelsen har idag publicerat allmänna råd om kunskaper hos personal inom LSS och SoL, vilket innefattar personliga assistenter.

Läs mer

Sophie Karlsson

Gemensam skrivelse om Assistansersättningsutredningen

IfA tillsammans med flera andra organisationer inom funktionshinderrörelsen har gått ihop om en gemensam skrivelse angående Assistansersättningsutredningen. Skrivelsen har sänts till Socialdepartementet och Socialutskottet.

Läs mer