Instagram

Nyheter

Regeringen ska analysera assistanslarm

Assistansersättning Kraven ökar på regeringen att ändra lagen för personlig assistans, efter Försäkringskassans larmbrev om svåra följder av en ny dom.

 

Men regeringen vill först göra en ordentlig analys, om än skyndsamt. Någon tidsplan finns inte.

Läs mer

Lisa Magnusson: Rätten att leva som alla andra

Staten och kommunerna skär ned på den lagstadgade assistansen. Resultatet blir att de anhöriga får slita tills de inte orkar mer. Då återstår institutionerna.

Läs mer

Löfvens hårda attityd mot funktionshindrade

Stefan Löfven riskerar att bli den statsminister som lägger ner assistanshjälpen till funktionshindrade. Den röd-gröna regeringen har hittills visat en obegripligt hård attityd mot människor med funktionsnedsättningar.

Läs mer

IfA's skrivelse till justitiedepartementet

De senaste åren har avgöranden från Sveriges Domstolar medfört att tidigare beviljade rättigheter dragits in. Det är ytterst allvarligt. IfA menar att de negativa avgörandena i icke oväsentlig grad beror på alltför bristfälliga kunskaper om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

"Besinningslösa försämringar" som bara regeringen kan stoppa

I praktiken kommer detta att innebära att det inte längre finns någon personlig assistans att tala om, säger Lars Ohly, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Läs mer

Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar

Trycket ökar på regeringen att snabbt ändra lagen för personlig assistans, efter Försäkringskassans larmbrev om följder av en ny dom. Att vänta in en pågående utredning duger inte, enligt myndigheten.

Läs mer

Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar

Hela assistansreformen är hotad om Försäkringskassan genomför den tolkning av HFD-domen som de beskriver i sitt brev till regeringen, säger Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande.

– Tiotusentals människor kommer att påverkas om domen får genomslag. De förtjänar att få veta hur regeringen tänker agera för lösa detta, säger Lars Ohly, Ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Läs mer

Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt”

De konsekvenser Försäkringskassan beskriver av den nya domen i HFD leder till att assistansen, som den ser ut idag, avskaffas. Försäkringskassan gör en extrem tolkning av en HFD-dom som i sin tur är en tolkning som är oförenlig med ursprungsintentionerna.

– Införandet av nya institutioner går hand i hand med domarna i HFD och regeringens krav på sänkta kostnader, säger Thomas Juneborg.

Läs mer

Assistanskrisen måset lösas nu

Nu varnar till och med Försäkringskassan för resultatet av nerdragningarna i den personliga assistansen. I ett brev till regeringen skriver man att konsekvenserna kan bli “svåröverskådliga”.

 

Ett stark uttryck när det kommer från en myndighet.

Läs mer

Sophie Karlsson

Uttalande från IfAs ordförande

Ordförande Vilhelm Ekensteen uttalar sig med anledning av skrivelsen till socialdepartementet och socialutskottet.

Läs mer