Instagram

Nyheter

Mårten Arvidsson

Kvinna med funktionsnedsättning nekades bostad – nu tvingas kommunen backa

Kommunen nekade kvinnan plats på gruppboende med hänvisning till att hon redan hade personlig assistans. Men nu slår förvaltningsrätten Södertälje kommun på fingrarna: kvinnan har rätt till särskild bostad.

Läs mer

Ivan Garcia

Krav på nya direktiv till LSS-utredning

Nu ger sig assistansreformens upphovsman Bengt Westerberg in i debatten om den allt hårdare praxis som gör att allt fler nekas assistansersättning.

Läs mer

Anne Pettersson

Så lång tid får det ta att vara funktionshindrad

Allt fler nobbas eller får minskad assistansersättning av Försäkringskassan. Folkbladet har granskat flertalet domar och kan ge exempel på hur Försäkringskassan räknar tid för personer i behov av personlig assistans.

Läs mer

IfA i Almedalen 2017

IfA håller tre seminarier under Almedalsveckan.

Läs mer

Gabriella Lidquist, FK syd

Information från Försäkringakassan

Många av tidsredovisningarna har fel format när de kommer in till oss, oftast för att de inte är utskrivna på rätt sätt. Det innebär att de inte kan tolkas elektroniskt och att utbetalningarna försenas. Det är också vanligt att de inte är rätt ifyllda och därför måste kompletteras i efterhand.

Läs mer

Catarina Johansson

Pågående rättsliga processer i ärendet

Smålänningen söker svar på frågorna kring Per Bergs avslag om assistans via Per Svensson, sektionschef Socialförvaltningen och verksamhetschef Nihad Hodzic, samt LSS-handläggaren i fallet.

Läs mer

Catarina Johansson

Per får betala priset för besparingarna

 

 

Autistiske Per får ingen mer assistans - beslut taget innan överklagan behandlats

Ljungby, Nu har beslutet tagits att autistiske Per Berg inte ska få fortsatt personlig assistans. Detta trots att överklagan ännu inte är prövad i Förvaltningsrätten.

Läs mer

Catarina Johansson

Kommunjuristen förklarar sin roll

 

 

Har ingen beslutanderätt i enskilda individärenden

Ljungby, Kjell och Inger Berg blev glada då de hörde talas om kommunjuristen, de hoppades på att få hjälp. Istället fick de veta att hon rått LSS-handläggaren att avslå deras ansökan.

Läs mer

Sophie Karlsson

Vi är Ni!

IfA reagerar mot regeringens direktiv och oviljan att ändra dessa.

Läs mer

Sophie Karlsson

Högsta förvaltningsdomstolen saknar nödvändig grundläggande kunskap

IfA anser att HFD saknar nödvändig grundläggande kunskap om de konkreta livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, vilket får ödesdigra konsekvenser.

Läs mer