Instagram

Nyheter

Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring”

Kristdemokraterna arbetar på att få ett tillkännagivande i Socialutskottet med krav på en lagändring som ska återställa assistansbedömningarna. Samtidigt kommer en ny HFD-dom som ytterligare begränsar rätt till assistansersättning.

– Domen om transporter till andra personliga behov riskerar att dra åt snaran ytterligare runt assistansen, säger Emma Henriksson.

Läs mer

Höstens riksdagsmotioner om personlig assista ns

Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt enstaka socialdemokrater och moderater stoppa de försämrade bedömningarna av assistansersättning. Några vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir svensk lag. Andra vill se mer kontroll av fusket.

Läs mer

Vad kan vi göra för att stilla all oro och ångest?

Intressegruppen för Assistansberättigade kräver ansvar

 

 

 

Läs mer

Eskilstunas första LSS-boende för barn

Nu startar bygget av Eskilstuna första LSS-boende för barn med funktionsnedsättningar. I torsdags den 5 oktober påbörjades pålningen i Lundby.

Läs mer

Psykisk ohälsa bakom nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar

Den 10 oktober uppmärksammas psykisk ohälsa på många platser i landet och runt om i världen. Psykisk ohälsa utgör cirka 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige och ökade med 129 procent från juni 2011 till halvårsskiftet 2017

Läs mer

Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap

IfA, RBU och Funktionsrätt Sverige är eniga i att direktiven till LSS-utredningen tillsammans med den politik regeringen för, pekar mot att utredningen kan komma att föreslå ett kommunalt huvudmannaskap för personlig assistans.

– En kommunalisering skulle vara den ”enkla lösningen” för staten, säger Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige.

Läs mer

”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”

Det måste finnas behov av ”kvalificerad hjälp” om assistanstid överhuvudtaget ska beviljas vid transporter till fritidsaktiviteter. Det är resultatet av en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Advokat Mathias Blomberg befarar att detta kommer att leda till en rad begränsningar.

– Vi kan utgå från att både kommuner och Försäkringskassan ser en möjlighet att få prövat om detta kan tillämpas på fler situationer.

Läs mer

Liberalerna och Kristdemokraterna vill satsa mer på assistansen

För budgetåret 2018 ger Moderaterna, Centern och Sverigedemokraterna, i sina skuggbudgetar, lika mycket till assistansersättning som regeringen (med stöd av Vänsterpartiet). Kristdemokraterna ger 590 miljoner mer, Liberalerna ger mest, 1 miljard mer.

Läs mer

Sophie Karlsson

Expert varnar: Assistans kan kommunaliseras för att spara

Dagens Arena skriver följande: LSS-UTREDNINGEN Funktionsrätt Sverige, som sitter med i utredningen om framtiden för LSS, uttrycker oro för att rättigheten till personlig assistans kan begränsas kraftigt.

Läs mer

Marie Axelsson, försäkringsdirektör, Försäkringskassan – ”Vi vill inte ha en bidragsbrottsenhet som utreder brott”

Nej till en egen bidragsbrottsenhet, men ja till försäkringsmedicinska teamutredningar, minskad sekretess och ett medborgarkonto för varje person där pengar från alla myndigheter passerar. Det är Försäkringskassans svar på Lars Erik Lövdéns utredning om välfärdsbrottslighet.

Läs mer