Instagram

Nyheter

Funktionshindrade lever i ständig oro

Fortsättning på SVT Nyheter Skånes reportageserie om personlig assistans

Läs mer

"Det handlar om miljarder"

En metodanalys av

hur assistansfusket bedöms av svenska myndigheter

Läs mer

Ekonomiforskare Hans Knutson om alternativkostnaderna till personlig assistans

Utdrag ur Hans Knutsson, företagsekonomiska institutionen Lunds universitets anförande "Om rapporten Den personliga assistansens alternativkostnader"

Läs mer

Lundaforskare kritiska mot ”fuskberäkningar”

De senaste årens politiska beslut att dra ner på kostnaderna för personlig assistans har mött hård kritik. Nu har forskare på Lunds universitet granskat de tre utredningar som kartlagt fusket med personlig assistans, och som legat till grund för regeringens beslut att dra in på assistansen.

Läs mer

MS-sjuk får ingen assistans

SANDVIKEN Två dagar före jul fick MS-sjuka Ulla-Britt Bergendahl besked om att hon inte är tillräckligt sjuk för att få personlig assistans genom LSS.

Från första april har hon hjälp av hemtjänsten, men har inte längre någon ledsagning så att hon kan ta sig utanför lägenheten.

Läs mer

Ny rapport visar handläggarnas bild av assistansersättningen

Försäkringskassan har undersökt hur handläggarna inom assistansersättningen upplever sitt arbete. Syftet är att få mer kunskap om den egna administrationen och om vad som behöver förbättras. Cirka 70 procent av handläggarna som arbetar med assistans deltog i enkäten. Resultaten, som presenteras i rapporten Försäkringskassans administration av assistansersättningen, är ett viktigt underlag för myndigheten och en del i utvecklingsarbetet av assistansersättningen.

Läs mer

Vilhekm Ekensteen

Den onda viljan talar

Uttalande från IfAs ordförande

Läs mer

Stig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll”

Stig Svensson är osäker på om det går att bedöma omfattningen av fusk inom personlig assistans. Det är lätt att hamna i en bubbla och tro att alla fuskar säger han.

I sitt arbete på Skatteverket har han tidigare utrett kriminella som varit kopplade till assistansbolag.

– Jag har vid två tillfällen stött på att yrkeskriminella haft fejkade anställningar som personliga assistenter.

Läs mer

Jimmy Loord, Kristdemokraterna – ”Det som sker är skamligt för ett land som vårt”

Nybro kommun har hittills beviljat lika många assistanstimmar till de som förlorat sin assistansersättning som de tidigare haft på Försäkringskassan. Men nu diskuteras hårdare bedömningar när kommunen får ta emot allt fler. Jimmy Loord är Ordförande i Individ och familjenämnden.

– När jag talar med folk i kommunen möter jag förvåning över att ett stöd som funnits under många år tas bort.

Läs mer

Personlig assistent hotade brukare

Boden En personlig assistent har lex Sarah-anmälts efter att bland annat ha hotat och kränkt en brukare.

Läs mer