Instagram

Nyheter

Do personal assistance activities promote participation for persons with disabilities in Sweden?

Under Rådsmötet och Debattforum kom denna rapport/utredning att nämnas ett par gånger och vi lovade att lägga upp den på Facebook. Det är en rapport som säger att intentionen att människor med hjälp av assistans i större utsträckning skulle få möjlighet att ta del av allt som samhället erbjuder inte riktigt har uppfyllts. I stället har mycket av assistansen blivit vård.

Läs mer

”Bedömningarna riskerar bli godtyckliga utifrån handläggarens uppfattning om hur människor lever”

Goda levnadsvillkor borde tillämpas även när grundläggande behov bedöms. Att Försäkringskassan talar om att man måste prioritera mellan olika behov riskerar leda till begränsningar. Det anser Sophie Karlsson, verksamhetschef på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

Läs mer

Kenneth Westberg

”Nu säger vi vad vi inom Försäkringskassan menar med goda levnadsvillkor”

”Goda levnadsvillkor” för en assistansberättigad är att hen ska ha möjlighet att leva som andra utifrån sina individuella förutsättningar och som en person i motsvarande ålder och livssituation som inte har en funktionsnedsättning. Bedömningen vad det innebär får varje enskild handläggare göra enligt Signe Holmlund Armerin, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Läs mer

Fel att skylla kostnaden för assistans på oss

Ansvarig minister Åsa Regnér skyller den stigande kostnaden för den personliga assistansen på att företagens jurister driver upp timmarna. Men hur är det möjligt att alla Försäkringskassans experter blir så grundlurade av oss jurister, som endast har kontakt med handläggaren? Det skriver juristerna Mia von Wachenfelt och Tom Schultz-Eklund.

Läs mer

Vinstintressen roten till det onda i LSS

Att regeringen vill stoppa blödningen i form av ökade kostnader för personlig assistans är förståeligt och berättigad. Övervinster och fusk ska inte accepteras. Men då ska udden också riktas mot dem som tar ut övervinster och fuskar, inte mot det stöd som ges till familjer vars liv hänger på en fungerande assistans.

Läs mer

Hårda strider om assistansen

 

 

Assistansersättning är en kostnadsbomb, men det politiska priset för att strama åt reformen stiger för varje dag. Samtidigt riskerar hundratals bolag utslagning.

”Regeringen kommer att tvingas backa”, säger analytikern Kristofer Liljeberg.

 

Läs mer

Kritiken mot LSS-försämringarna, träffar den rätt person?

Vem är ”The Boss”? Jagar vi fel personer när vi angriper försämringar i assistansersättningen och fokuseringen på besparingar i LSS direktiven?

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

DRA TILLBAKA DIREKTIVET!

"Det är ett problem att kanske 10 % av 30 miljarder används till reklam och sponsring, jag vidhåller det."

Läs mer

Anders Bolling, Dagens Nyheter

Snålblåst kring assistansersättning väcker oro

 

Regeringen vill banta ersättningen för personlig assistans, och Försäkringskassan har fått order om att snåla med tillstånden. Oro och ilska sprider...

 

Läs mer

Sophie Karlsson

Debatt i riksdagen

Idag har riksdagen debatterat personlig assistans.

Läs mer