Instagram

Nyheter

Ny prognos från Försäkringskassan

Försäkringskassan ska under 2017 lämna fem utgiftsprognoser till regeringen. Denna är den första i ordningen. För de flesta områden är skillnaderna små jämfört med prognosen som lämnades i oktober 2016 och synen på den underliggande utvecklingen har inte förändrats nämnvärt.

Läs mer

Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistansberättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp”

Det kan finnas viss problematik med att anhöriga är assistenter, säger Sophie Karlsson, men fokus bör vara på att komma åt problemen, istället för att ifrågasätta anhöriga överlag.

– Det är ofta bara anhöriga som kan gå in och jobba på kort varsel.

 

Läs mer

Personlig assistent döms till fängelse för bedrägeri

En 36-årig kvinna som arbetade som personlig assistent åt en svårt fysiskt handikappad man, stal flera hundra tusen från mannen då hon hade tillgång till hans kontokort.

Läs mer

De har laddat upp för turné om Bästa LSS-kommun

Bengt Westerberg kommer, kommunalrådet Tuva Lund och andra vinnare i "Bästa LSS-kommun 2016" kommer liksom brukarrepresentanter.

Allt är laddat och klart för den stora seminarieturnén om hur man blir bäst på LSS. Starten går i Umeå den 22 februari och finalen äger rum på Leva & Fungera den 5 april.

Läs mer

En plan för uppdragets genomförande

Självbestämmande och uppgiftsfördelning -

För att tillförsäkra att den assistansberättigade ges möjlighet att i största möjliga utsträckning själv styra sin egen assistans

Läs mer

Sophie Karlsson

Gör inte funktionsnedsatta till vårdobjekt

Dagens Samhälle skriver om djup oro för att allt mer ska betraktas som sjukvård.

Läs mer

Westerberg: Kostnaderna för LSS har inte skenat

Regeringens utredare sprider fel bild av LSS-reformens kostnader. Det skriver Bengt Westerberg, som var socialminister när LSS-reformen genomfördes.

Läs mer

Sophie Karlsson

Vi har skäl att vara oroliga, Begler

RBUs ordförande svarar Försäkringskassans generaldirektör i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Sophie Karlsson

Generaldirektör: Fel bild skapar oro om assistans

Försäkringskassans generaldirektör skriver om assistansen i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Sophie Karlsson

Ny dom om ersättning från kommunen

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom tagit ställning till kommunernas ersättning för personlig assistans.

Läs mer