Instagram

Nyheter

Vem ska företräda oss – om vi inte kan?

IfA skriver tillsammans med 15 organisationer i Aftonbladet: Demokratin hotas när ni skär ner vår personliga assistans

Läs mer

8 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning

Det blir allt svårare att få assistansersättning. Rekordhöga 79,9% av de som sökte assistansersättning fick avslag under 2016. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan.

Läs mer

Spara oss inte tillbaka till institutionsboenden

Det är sant att det finns problem i LSS, men det är också sant att "assistentmarknaden" i praktiken skapades av S-regeringen 1997 som införde en schablonersättning. Den blinda jakten på besparingar riskerar att strypa assistansreformen och att vi får tillbaka ett institutionsboende, skriver Lars Lindberg, S-föreningen funktionshinder och jämlikhet.

Läs mer

Ökade krav på anhöriga när LSS-insatser till barn minskar

Av Socialstyrelsen årliga lägesrapport 2017: Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, framgår att beviljade LSS-insatser till barn minskar. Något som i sin tur ökar kraven på anhöriga.

Läs mer

Kenneth Westberg, Assistanskoll

”Att backa tillbaka vore en skam för samhället”

 

Personlig assistans har varit ifrågasatt sedan den infördes 1994 säger Vilhelm Ekensteen. Att assistansanvändare då tex började gå på restaurang eller...

 

Läs mer

Antalet assistansberättigade och assistanstimmar minskar stadigt

I februari 2017 hade 15 562 personer assistansersättning enligt nya siffror från Försäkringskassan. Det innebär en minskning med 617 personer eller 3,8% jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.

Läs mer

Kenneth Westberg, Assistanskoll

”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket”

Thomas Falk, talesperson på Försäkringskassans kontrollenhet

Läs mer

Anna Karlsson, LSS–handläggare – ”Vi kan inte längre bevilja assistans vid sondmatning eller tillsyn av övervakande karaktär”

Även kommunala assistansbedömningar påverkas av begränsande domar från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Anna Karlsson, LSS-handläggare i Trelleborg, beskriver att många som förlorat sin assistansersättning nu istället får kommunal hemtjänst.

– De som förlorar eller får mindre av en insats blir ofta arga, frustrerade, besvikna och ledsna.

Läs mer

Intressegruppen för Assistansberättigadfe

Uttalande från IfA

Intressegruppen för Assistansberättigade är starkt kritiskt mot den bild som länge målats upp av en del media

Läs mer

Fusket upprör ministern: ”Vi måste vara självkritiska”

 

 

”Situationen är fullständigt oacceptabel”. Det säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) efter SvD:s granskning – som visat att Försäkringskassan betalat ut skattemiljoner till oseriösa assistansbolag och att anställda begått dataintrång och stulit uppgifter om funktionshindrade.

 

– Här måste vi vara självkritiska från politikens sida. Det har inte skötts tillräckligt bra, säger Strandhäll.

 

Läs mer