Instagram

Nyheter

Ny rapport om assistansersättningens utveckling

Försäkringskassan

Stockholm 02 februari 2017

 

Ny rapport om assistansersättningens utveckling

 

Försäkringskassan har nu lämnat sin slutrapport om assistansersättningens utveckling till regeringen. Rapporten väver samman tidigare kunskap med resultat från fördjupade analyser, som gjorts bland annat med nya data som Försäkringskassan tagit fram under hösten 2016. Syftet med rapporten är att skapa en så bred, aktuell och faktabaserad bild av utvecklingen som möjligt.

 

Försäkringskassan har nu lämnat sin slutrapport om assistansersättningens utveckling till regeringen. Rapporten väver samman tidigare kunskap med resultat från fördjupade analyser, som gjorts bland annat med nya data som Försäkringskassan tagit fram under hösten 2016. Syftet med rapporten är att skapa en så bred, aktuell och faktabaserad bild av utvecklingen som möjligt.

Läs mer

09:00 Öppen utfrågning om assistansersättningen DIREKT

Riksdagens socialutskott håller en öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen

Läs mer

Ny prognos från Försäkringskassan

Försäkringskassan ska under 2017 lämna fem utgiftsprognoser till regeringen. Denna är den första i ordningen. För de flesta områden är skillnaderna små jämfört med prognosen som lämnades i oktober 2016 och synen på den underliggande utvecklingen har inte förändrats nämnvärt.

Läs mer

Sophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistansberättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp”

Det kan finnas viss problematik med att anhöriga är assistenter, säger Sophie Karlsson, men fokus bör vara på att komma åt problemen, istället för att ifrågasätta anhöriga överlag.

– Det är ofta bara anhöriga som kan gå in och jobba på kort varsel.

 

Läs mer

Personlig assistent döms till fängelse för bedrägeri

En 36-årig kvinna som arbetade som personlig assistent åt en svårt fysiskt handikappad man, stal flera hundra tusen från mannen då hon hade tillgång till hans kontokort.

Läs mer

De har laddat upp för turné om Bästa LSS-kommun

Bengt Westerberg kommer, kommunalrådet Tuva Lund och andra vinnare i "Bästa LSS-kommun 2016" kommer liksom brukarrepresentanter.

Allt är laddat och klart för den stora seminarieturnén om hur man blir bäst på LSS. Starten går i Umeå den 22 februari och finalen äger rum på Leva & Fungera den 5 april.

Läs mer

En plan för uppdragets genomförande

Självbestämmande och uppgiftsfördelning -

För att tillförsäkra att den assistansberättigade ges möjlighet att i största möjliga utsträckning själv styra sin egen assistans

Läs mer

Sophie Karlsson

Gör inte funktionsnedsatta till vårdobjekt

Dagens Samhälle skriver om djup oro för att allt mer ska betraktas som sjukvård.

Läs mer

Westerberg: Kostnaderna för LSS har inte skenat

Regeringens utredare sprider fel bild av LSS-reformens kostnader. Det skriver Bengt Westerberg, som var socialminister när LSS-reformen genomfördes.

Läs mer

Sophie Karlsson

Vi har skäl att vara oroliga, Begler

RBUs ordförande svarar Försäkringskassans generaldirektör i Svenska Dagbladet.

Läs mer