Instagram

Nyheter

Fusket finns på Försäkringskassan

Så sent som i måndags satt Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler i tv och beklagade sig över assistansfusket. I själva verket sitter fuskarna snarare på Försäkringskassan.

Läs mer

Försäkringskassan stoppar utbetalningar till assistansbolag

Från den 20 januari har Försäkringskassan stoppat utbetalningar till en assistansanordnare som myndigheten anmält till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). – Vi gör det för att vi anser att anordnaren är olämplig att bedriva assistansverksamhet, säger Marie Axelsson, chef för avdelningen för funktionsnedsättning.

Läs mer

Försäkringskassan

Försäkringskassan önskar tydligare rättsläge

Kammarrätten i Göteborg har i en dom uttalat att rättsläget är otydligt i fråga om egenvård kan vara ett grundläggande behov eller inte vid bedömningen av rätten till assistansersättning. Eftersom kriterierna för grundläggande behov är avgörande för rätten till personlig assistans anser Försäkringskassan att det behövs vägledning som förtydligar rättsläget. Därför överklagar Försäkringskassan kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Personlig assistent misstänks för falska inköp - polisanmäls

 

 

En personlig assistent polisanmäls av Tingsryds kommun.

 

Personen misstänks för att köpt saker som dennes brukare inte har behov av eller har kvar i sitt hem.

 

Läs mer

Leva & Fungeramässan 2017

Kom och träffa IfA på Nordens största mässa för hjälpmedel och tillgänglighet.

Läs mer

”Det påverkar folks vardag"

Ordförande för Unga Rörelsehindrade om protesterna

Läs mer

Helt ny LSS-utredning drar igång

Missnöjet med sparkraven i regeringens pågående LSS-utredning kokar inom funktionshinderrörelsen. Nu startar Handikappförbunden en parallell LSS-utredning.

- Den statliga utredningen behöver nyanseras och kompletteras med andra perspektiv än kostnader, säger Pelle Kölhed.

Läs mer

"Gökungar i välfärden"

Organiserad brottslighet hotar välfärdssystemen genom sitt utnyttjande.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Socialutskottets hearing infriade inga förhoppningar

 

Ifall man haft några reella förhoppningar om att socialutskottets hearing skulle kunna utmynna i en omprövning av de brutala nedskärningsdirektiv på...

 

Läs mer

Ny rapport om assistansersättningens utveckling

Försäkringskassan

Stockholm 02 februari 2017

 

Ny rapport om assistansersättningens utveckling

 

Försäkringskassan har nu lämnat sin slutrapport om assistansersättningens utveckling till regeringen. Rapporten väver samman tidigare kunskap med resultat från fördjupade analyser, som gjorts bland annat med nya data som Försäkringskassan tagit fram under hösten 2016. Syftet med rapporten är att skapa en så bred, aktuell och faktabaserad bild av utvecklingen som möjligt.

 

Försäkringskassan har nu lämnat sin slutrapport om assistansersättningens utveckling till regeringen. Rapporten väver samman tidigare kunskap med resultat från fördjupade analyser, som gjorts bland annat med nya data som Försäkringskassan tagit fram under hösten 2016. Syftet med rapporten är att skapa en så bred, aktuell och faktabaserad bild av utvecklingen som möjligt.

Läs mer