Instagram

Nyheter

Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning

Ökningen av antalet avslag accelererar. Rekordhöga 88 % av de som sökte assistansersättning fick avslag under januari 2017. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan.

Läs mer

Lönesamtal, medarbetarsamtal och kompetensutveckling

Avtalsförhandlingar för år 2017 ha påbörjats och inom kort ska lönesamtal hållas med de personliga assistenterna och den administrativa personalen. Men hur har det sett ut i förberedelserna. Har medarbetarsamtal genomförts och har de anställda fortbildat sig enligt överenskommelse?

Läs mer

Prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen

HFD har meddelat prövningstillstånd i mål gällande sondmatning som grundläggande behov.

Läs mer

Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”

Att jämföras med personer i sin egen ålder och livssituation innebär att alla individer pressas in i en mall. Susanne Berg anser att goda levnadsvillkor innebär att kunna leva sitt liv som den individ man är. Hon anser även att Försäkringskassan är aktiv i att driva på utvecklingen av en begränsande rättspraxis och att Socialdemokraterna slår sönder välfärdsstaten.

Läs mer

Inbjudan till sommarskola om funktionshinder och mänskliga rättigheter

Den 23-25 augusti arrangerar projektet Från snack till verkstad, en sommarskola med fokus på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Regler för jour blir tydligare

Endast akuta insatser ska utföras under ett jourpass. Samtidigt ändras ersättningen. Det är några av nyheterna när Kommunal och SKL kommit överens om nya jourregler.

Läs mer

”Det är en lång och krånglig process att få sina assistanstimmar beviljade”

– 85 procent som överklagar får igenom sina assistanstimmar men det finns svaga som inte orkar ta striden, då ser vi till att strida för deras rätt till assistans, säger Nagla Negm El-Din som driver eget assistansbolag Shamsen assistans AB.

Läs mer

Vardag och relationer för funktionsnedsatta

Kristin Bylund forskar om förändringarna av möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att bilda familj och använda sig av exempelvis hemtjänst.

Läs mer

Kongressen vill att S backar om LSS-neddragningar

Socialdemokraternas kongress har nu fattat beslut om politiken på LSS-området. Beslutet, som fattades efter att kongressen krävt en rad ändringar, innehåller bland annat tillägg om att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och att det ska vara möjligt att jobba och vara förälder även för den som har barn med funktionsnedsättning.

Läs mer

Har människor med LSS-beslut rätt att ha sex?

Har alla rätten att ha sex? Den frågan vill föreningen Kulturparken i Uppsala svara på genom en riksturnerande pjäs.

– Den här pjäsen ska få folk att tänka, säger skådespelaren Charlie Moberg.

Läs mer