Instagram

Nyheter

”Vi tvåårsomprövar inte längre de som berörs av de senaste årens HFD-domar”

Assistansberättigade som drabbas av den förändrade rättspraxisen sedan 2009 ska inte längre tvåårsomprövas berättar Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef vid avdelningen för funktionsnedsättning. De som redan fått indragen eller minskad assistans får dock vänta på den lagändring regeringen utlovat till våren.

Läs mer

Med anledning av regeringens besked om den statliga assistansen

Under tisdagens pressträff presenterade regeringen ett nytt åtgärdspaket inom den statliga assistansen. Den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap ska återställas och tvåårsomprövningarna av rätten till statlig assistansersättning stoppas till oktober 2018.

Läs mer

ÅSIKT Vi hör er oro – och ändrar tillbaka LSS

Åsa Regnér: Assistans ska återigen beviljas för väntetid, föreslår regeringen

Läs mer

Lilly Key

Regeringen fryser omprövningar och förändrar i lagen

Åsa Regnér höll presskonferens och presenterade "Nytt åtgärdspaket för att värna den personliga assistansen"

Läs mer

Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn”

Konsekvenserna av de domar som begränsat grundläggande behov kan ses som ett misslyckande från samhällets sida menar Thomas Bull. Samtidigt menar han att Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, inte kan väga in sådana hänsyn utan måste hålla sig strikt till vad som står i lagtexten. Och snart avgör HFD om hjälp med sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov.

– Det borde föredras inom kort och kanske kunna avgöras innan årsskiftet, säger Thomas Bull.

Läs mer

Ge oss nya lagar, annars skjuter vi hundvalpen!

 

 

Försäkringskassan försöker forcera ny lagstiftning från regeringen i fallet LSS genom att lansera kreativa tolkningar av gamla domar som tvingar regeringen att visa korten, istället för att smygönska besparingar i regleringsbreven. Exemplet sätter migrationsfrågan i ett intressant ljus – här förekom nämligen aldrig denna klassiska förvaltningspolitiska strid.

 

Läs mer

Webb-sänd Riksdagsdebatt om personlig assistans

På begäran av Kristdemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om personlig assistans. Tisdagen den 21 november kl 13:00 är (preliminärt) utsatt en tid för Webb-sänd debatt.

Läs mer