Instagram

Ytterligare ett projektår för IFOKUS

Ytterligare ett projektår för IFOKUS

Den 22 juni beslutade Arvsfondens delegation att bevilja projektmedel till IfA och Projekt IFOKUS för ytterligare ett projektår.

Den 22 juni beslutade Arvsfondens delegation att bevilja projektmedel till IfA och Projekt IFOKUS för ytterligare ett projektår.

Projektåret kommer att användas för ytterligare spridning och vidareutveckling av metoden. Vi kommer aktivt att arbeta för att sprida information om den metod som har utvecklats och hur den kan användas i utformningen av assistansen för att öka möjlighet till självbestämmande och delaktighet när man som assistansanvändare har behov av stöd i styrningen av sin assistans. Projektår två tar vid den 1 september.