Instagram

Visa på brukarinflytande!

Visa på brukarinflytande!

IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen uttalar sig med anledning av de felaktigheter som Försäkringskassan uppmärksammat.

IfA vill gärna kommentera att fler medarbetare hos Försäkringskassan misstänks för felaktigheter och till och med brott. Vi vill framhålla att det finns många seriösa och bra assistansanordnare och inte minst därför är det viktigt att branschen tar sitt ansvar och visar på hur brukarinflytandet kan genomsyra verksamheten. Den personliga assistansen ska alltid utgå från den assistansberättigade och viktiga grunder som självbestämmande och inflytande ska vara rådande. Det kan man enkelt visa genom den enkät till de assistansberättigade som IfA tillhandahåller samt visa att man uppfyller krav om kollektivavtal, att man arbetar med budget tillsammans med den assistansberättigade samt lämnar ekonomisk redovisning av ersättningen och timmarna till den assistansberättigade. Personlig assistans utförs på rätt sätt varje dag av många bra assistansanordnare. Det är viktigt att det blir de talande exemplen.

Vilhelm Ekensteen, ordf IfA