Instagram

Vilhelm Ekensteen om ISFs senaste rapport

Vilhelm Ekensteen om ISFs senaste rapport

ISF Rapport 2015:9 - Assistansersättningen

ISF har nu släppt sin rapport om assistansreformens kostnadsutveckling. Dess drastiska medikaliseringsförslag av den personliga assistansen är så framträdande att andra förstahandsintryck förbleknar.  I den viktigaste sociala inkluderingsreformen på funktionshinderområdet någonsin föreslås läkare och arbetsterapeuter på ett mekaniskt inrutat sätt fastställa vårt assistansbehovs omfattning och innehåll, som dessutom ska kontrolleras så att vi inte gör annat än det förutbestämda. Det förvandlar assistansberättigade till allt annat än medborgare och subjekt i sitt eget liv

Länk till rapporten.