Instagram

Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Samtalet förs vrålande över en avgrund”

Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Samtalet förs vrålande över en avgrund”

Talet om stora problem i assistansreformens konstruktion kan leda till att det som fungerar rivs ner, anser Vilhelm Ekensteen. Och trots att det saknas konkreta bevis, fortsätter Försäkringskassan att påstå att det finns en omfattande kriminalitet. – Ingenting är bevisat och ingenting går att bevisa, denna skymningszon är som ett drivhus för funkofobi och funkoförakt.

assistanskoll.se/20160912-Vilhelm-Ekensteen-IfA-Samtalet-fors-vralande-over-en-avgrund.html