Instagram

Vilhelm Ekensteen hedersdoktor vid Lunds Universitet

Vilhelm Ekensteen hedersdoktor vid Lunds Universitet

IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen har blivit utnämnd till hedersdoktor.

Mycket stolta kan vi berätta att IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen har utnämnts till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Denna hedersutmärkelse får han för att ha revolutionerat svensk funktionshinderpolitik.

Vilhelm var initiativtagare till omdefinieringen av funktionshinderbegreppet som gjort detta miljörelaterat och har påverkat politiken för att möjliggöra ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället. Vilhelm grundade IfA 1994, men var långt innan dess en aktivist och pådrivande motor för förändring inom funktionshinderområdet, bl a genom sitt engagemang i Anti-Handikapp och DHR.

År 1968 publicerades Vilhelms debattbok På folkhemmets bakgård där han skarpt kritiserade de insatser som då fanns för personer med funktionsnedsättning.

Vilhelm Ekensteen var en av krafterna bakom assistansreformen och har funnits med som expert i flera statliga offentliga utredningar. Han har starkt bidragit till att personer med funktionsnedsättning har gått från att ses som passiva vårdtagare till aktiva samhällsmedborgare.

Vi vill varmt gratulera Vilhelm Ekensteen till det mycket hedervärda utnämnandet!