Instagram

Viktigt besked från regeringen om personlig assistans

Viktigt besked från regeringen om personlig assistans

SKL har pekat på de orimliga effekterna när lagstiftningen urholkas, både för de som har behov av assistans för att kunna fungera i sin vardag och för kommunerna, säger Lena Micko, ordförande i SKL.

Läs SKLs nyhet