Instagram

”Vi ska göra kraftfulla förenklingar av omprövningarna”

”Vi ska göra kraftfulla förenklingar av omprövningarna”

Dan Eliasson, Försäkringskassan, vill minska oron bland assistansberättigade

Tvåårsomprövningarna av assistans ska bli enklare för personer med stora funktionsnedsättningar.
Även det omstridda behovsbedömningsinstrumentet ska förenklas.
- Om vi inte hittar en form för att skapa trygghet är jag inte främmande för att ta bort instrumentet, säger Dan Eliasson till Föräldrakraft.

Läs mer här!