Instagram

Vi är Ni!

Vi är Ni!

IfA reagerar mot regeringens direktiv och oviljan att ändra dessa.

Vi är Ni!

Den personliga assistansen är utsatt för hot! De neddragningar som genomförts till följd av regeringsdirektiv och tolkningar av otydlig lagtext med domslut som fått katastrofala följder hotar oss alla. Vi är nämligen ni!

Alla vi som har en funktionsnedsättning är bröder, systrar, föräldrar, döttrar, söner, makar, makor, vänner och bekanta till er och ni är detsamma till oss.

Vi som lever med omfattande funktionsnedsättningar ska utredas, tidsbestämmas och kategoriseras. Gränserna för vad vi är, är knivskarpa och faller du på fel sida om eggen och blir utan personlig assistans så är du ingenting i vissa fall. För personer med omfattande funktionsnedsättningar är ofta den personliga assistansen en förutsättning för livet.

Får då inte alla med omfattande funktionsnedsättningar det stöd man behöver? Nej, idag har eggen blivit så vass att nästan ingen kan passera utan allt skärs ned. Idag hittar vi bröder, systrar, föräldrar, döttrar, söner, makar, makor, vänner och bekanta som lever i husarrest då man inte har någon möjlighet att säkra sina grundläggande behov.

Med grundläggande behov menar vi här bland annat rätten att få gå på toaletten utan att behöva kalla på hjälp av en okänd person, rätten för våra barn att få klä sig som sina kompisar och inte behöva ha joggingbyxor på sig i skolan bara för att de ska kunna gå på toaletten själva, rätten att äta sin lunch även om man gör det via sond, möjligheten att ta på sig ytterkläder när kylan kommer på hösten och man vill besöka sin mor, älskare eller god vän helt plötsligt och inte med god framförhållning så att en ansökan ska hinna behandlas av kommunen (vilket ibland kan ta månader).

För barn innebär dagens domar och riktlinjer att man aldrig får hitta vägen själva till vuxenlivet eller livet överhuvudtaget. För anhöriga innebär det att de i sin tur tappar kontakten med livet och arbetslivet utanför familjen.

För vuxna innebär det en låsning till hemmet, en förlust av livet och för barnen, förlusten av en förälder…

Vi är Ni! Vi vill att ni med oss kräver att regeringen och övriga politiker i riksdagen gör om, gör rätt. Det räcker! Vi och Ni behöver den personliga assistansen med möjlighet för personer med omfattande funktionsnedsättningar att leva som andra.

Rätten till personlig assistans finns inskriven i FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Upphäv nedskärningsdirektiven. Skriv nya direktiv som bygger på assistansreformens ursprungliga intentioner.

 

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)