Instagram

Verksamheter som vill ta över

Verksamheter som vill ta över

IfA har nåtts av information om assistansverksamheter som vill ta över mindre verksamheter.

IfA vill informera om att det finns assistansverksamheter som via aggressiv marknadsföring såsom direkta telefonsamtal till mindre anordnare, försöker ta över kunder/mindre verksamheter mot bakgrund av införandet av efterskottsutbetalningen av assistansersättningen som sker i oktober.

Känner du eller din assistansverksamhet oro inför höstens förändringar rekommenderar IfA att ni går in på Försäkringskassans hemsida och läser den information som finns där alternativt kontaktar dem per telefon eller tar kontakt med oss på IfA.